Ontheffing voor exceptioneel transport over een provinciale weg aanvragen

U mag geen goederen over de weg vervoeren die te hoog, te breed, te lang of te zwaar zijn. Wilt u goederen die te groot of te zwaar zijn vervoeren? Dan vraagt u een ontheffing voor exceptioneel transport aan bij de RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer).

Voertuigen die gebruikmaken van openbare wegen, moeten voldoen aan regels voor het maximale gewicht, breedte en lengte. U vindt deze regels in de Regeling Voertuigen. Wilt u voor uw uitzonderlijke transport een ontheffing op deze regels? U vraagt dan een ontheffing aan bij de RDW. Vanaf bepaalde vastgestelde afmetingen geldt dat professionele transportbegeleiders het transport moeten begeleiden. De provincie Noord-Holland heeft deze bevoegdheid overgedragen aan de RDW.

Maakt u gebruik van voertuigen zonder kenteken, zoals onder andere landbouwvoertuigen? Dan vraagt u de ontheffing aan bij de wegbeheerder. Dit geldt voor landbouwvoertuigen met een maatvoering tot 3.50 meter. Kijk voor meer informatie bij de regeling Voertuigen (afwijkend/ongeregistreerd/landbouw), openbare (provinciale) wegen.

 

Voorwaarden

Voor een ontheffing voor bijzonder transport over de weg geldt de volgende voorwaarde:

•Uw voertuig is zwaarder, breeder of langer dan wettelijk is toegestaan.

 

Aanpak

Zo vraagt u een ontheffing voor exceptioneel transport over de weg aan:

 • Vraag de ontheffing online aan bij de RDW. De RDW regelt het met de eigenaar van de weg. Dit is bijvoorbeeld de provincie of de gemeente.
 • U geeft door:
  • hoe groot het transport is
  • wat voor soort transport het is
  • welke route u wilt rijden
  • wanneer het transport moet plaatsvinden
  • hoe laat het transport moet plaatsvinden

Termijn

De RDW, afdeling Ontheffingen, handelt de aanvragen voor bijzonder transport af. De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag voor een verzoek om ontheffing voor landbouwvoertuigen.

 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Een ontheffing voor bijzonder transport vraagt u aan bij de RDW. 

Wilt u een transport uitvoeren met een voertuig dat breder is dan 3,5 meter, dan vraagt u de ontheffing aan bij de RDW. 

Wilt u een ontheffing voor voertuigen zonder kenteken (landbouwvoertuig) met een breedte tot 3,5 meter? Deze vraagt u aan bij de provincie.  

 

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag betreffende ontheffing landbouwvoertuigen. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.