Onttrekken van grondwater te gebruiken als gietwater

Wilt u voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen en gebruiken als grondstof of gietwater? U heeft hiervoor een vergunning nodig van het waterschap. In sommige gevallen moet u de vergunning aanvragen bij van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Voorwaarden

U moet een vergunning aanvragen of een melding doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • U wilt voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen als grondstof of gietwater.
 • U wilt geen water onttrekken voor openbare drinkwatervoorziening.
 • U wilt geen water onttrekken voor koude/ warmteopslag.
 • Uw onttrekking voor grondstof is kleiner dan 150.000 kubieke meter.
 • U voldoet niet aan de algemene regels van het waterschap.
 • Pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten.


Uitleg

Voor het onttrekken van grondwater is een watervergunning nodig van het waterschap. In bepaalde gevallen kunt u volstaan met een melding.

Bevoegd gezag
Voor het onttrekken van grondwater heeft u een watervergunning nodig van het waterschap. In een klein aantal gevallen moet u ook toestemming krijgen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. In onderstaande tabel kunt u zien voor welke gevallen u toestemming nodig heeft van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Industriële onttrekkingen groter dan 150.000 kubieke meter.
Openbare drinkwatervoorziening
Koude/ warmte opslag

Waterschap

Industriële onttrekkingen kleiner dan 150.000 kubieke meter.
Bronbemalingen
Beregening
Grondwateronttrekkingen voor saneringen

Melding of vergunning
Voor sommige veel voorkomende werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende.

Melding
Het waterschap kan zogenaamde algemene regels hebben opgesteld. Voldoet u hieraan? Dan hoeft u de onttrekking alleen schriftelijk te melden aan het waterschap. Zie product Onttrekken van grondwater voor grondstof of gietwater, melding.

Watervergunning
Voldoen uw werkzaamheden niet aan de algemene regels? Eventueel kan er een watervergunning worden verleend.

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan of doet u een melding:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Termijn

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Ook een melding doet u via het Omgevingsloket.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank.