Openbaar vervoer aanbieden (concessie)

Wilt u openbaar vervoer aanbieden in een regio? U heeft hiervoor toestemming nodig van de overheid. Dit wordt een concessie genoemd. Meestal vraagt u de concessie aan bij de provincie of gemeente. Soms moet u dit aanvragen bij de stadsregio.

U mag alleen openbaar vervoer aanbieden als u toestemming heeft van de overheid. Dit noemen we een concessie.

U krijgt toestemming om het openbaar vervoer te regelen voor een vastgesteld gebied of een bepaalde route. De toestemming geldt voor een beperkte periode. Daarna moet u de toestemming opnieuw aanvragen. Tijdens deze periode mag alleen u en niemand anders het openbaar vervoer aanbieden binnen de regio of op de verbinding (dit heet exclusief recht).

U moet meedoen met een Europese aanbesteding om de toestemming te krijgen.

De provincie of de gemeente geeft toestemming voor het openbaar vervoer in de regio. Soms verleent de stadsregio toestemming. Dit kan alleen als de minister van Infrastructuur en Waterstaat de stadsregio hiervoor heeft aangewezen. Voor het nationale treinverkeer geeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de toestemming.

Voorwaarden

In de Europese aanbesteding staan de eisen vermeld waar u als vervoerder aan moet voldoen. Dit kan bij iedere aanbesteding anders zijn.

Aanpak

Hoe u mee kunt doen aan een aanbesteding staat vermeld in het aanbestedingsreglement. Dit is bij iedere aanbesteding anders.

Voordat u de toestemming krijgt, vraagt de gemeente, provincie of stadsregio advies aan consumentenorganisaties.

Wet- en regelgeving

Contact

U vraagt de toestemming aan bij de gemeente of de provincie. Dit kan ook bij een stadsregio, als die daarvoor is aangewezen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.