Opheffing school Wet op de expertisecentra, kennisgeving

Wilt u een school voor volwassenonderwijs sluiten? U bent verplicht dit te melden aan diverse instanties en personen.

De directie van een school voor volwassenonderwijs is verplicht het opheffingsbesluit van de school of van een nevenvestiging aan diverse instanties en personen te melden.

U meldt als directeur de schoolopheffing aan:

  • minister
  • provincie en
  • Inspectie van het Onderwijs

U meldt het besluit binnen 2 weken na de beslissing. Meer informatie over de kennisgeving vindt u in de Wet op de expertisecentra.

Voorwaarden

De voorwaarden bij het opheffen van een school voor volwassenonderwijs zijn:

  • U maakt onderdeel uit van de directie van een school voor volwassenonderwijs. Hieronder vallen onder andere scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
  • Er is een beslissing genomen tot opheffing van de school.

Aanpak

De melding aan de minister doet u via een BRIN-mutatieformulier. Heeft u geen BRIN-mutatieformulier meer? Vraag dit formulier via e-mail op bij het Informatiecentrum Onderwijs (Ico).

Wet- en regelgeving

Contact

U doet de melding bij de provincie, de Inspectie van het Onderwijs, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), en voor een bijzondere school ook bij de gemeente.