Opheffing school Wet op de expertisecentra, kennisgeving

Wilt u een school voor volwassenonderwijs sluiten? U bent verplicht dit te melden aan diverse instanties en personen.

De directie van een school voor volwassenonderwijs is verplicht het opheffingsbesluit van de school of van een nevenvestiging aan diverse instanties en personen te melden.

U meldt als directeur de schoolopheffing aan:

  • minister
  • provincie en
  • Inspectie van het Onderwijs

U meldt het besluit binnen 2 weken na de beslissing. Meer informatie over de kennisgeving vindt u in de Wet op de expertisecentra.

Voorwaarden

De voorwaarden bij het opheffen van een school voor volwassenonderwijs zijn:

  • U maakt onderdeel uit van de directie van een school voor volwassenonderwijs. Hieronder vallen onder andere scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
  • Er is een beslissing genomen tot opheffing van de school.

Aanpak

De melding aan de minister doet u via een BRIN-mutatieformulier. Heeft u geen BRIN-mutatieformulier meer? Vraag dit formulier via e-mail op bij het Informatiecentrum Onderwijs (Ico).

Wet- en regelgeving

Contact

U doet de melding bij de provincie, de Inspectie van het Onderwijs, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), en voor een bijzondere school ook bij de gemeente.

Uitgelicht

Indieningsadressen

Gemeente

Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie)

Bezoekadres

Park Voorn 4

3544 AC Utrecht

Postadres

Postbus: 2730

3500 GS Utrecht

Contactinformatie

Telefoon: 030 669 0600

Fax: 030 662 2091

info@owinsp.nl

http://www.onderwijsinspectie.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bezoekadres

Rijnstraat 50

2511 VE Den Haag

Postadres

Postbus: 16375

2500 BJ Den Haag

Contactinformatie

Telefoon: 0800 8051

Fax: 070 4123450

http://reageren.minocw.nl/

http://www.minocw.nl

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143

Fax: 023 514 30 30

post@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl

Uitvoeringsinstanties

Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie)

Bezoekadres

Park Voorn 4

3544 AC Utrecht

Postadres

Postbus: 2730

3500 GS Utrecht

Contactinformatie

Telefoon: 030 669 0600

Fax: 030 662 2091

info@owinsp.nl

http://www.onderwijsinspectie.nl

Informatiecentrum Onderwijs (Ico)

Postadres

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143

Fax: 023 514 30 30

post@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl