Opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, meldingsplicht

Besluit u als school voor voortgezet (speciaal) onderwijs tot opheffing van de school? U bent verplicht dit te melden aan diverse instanties en personen.

Een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs is verplicht om opheffing van de school te melden aan diverse instanties en personen. U doet als directeur een melding van de opheffing aan:

  • de minister
  • de provincie
  • de Inspectie van het Onderwijs

Gaat het om een school voor speciaal onderwijs? Dan meldt u dit ook aan de burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de school is gelegen. U meldt de opheffing uiterlijk 2 weken nadat het besluit is genomen.

Voorwaarden

U maakt een melding onder de volgende voorwaarden:

  • U bent bevoegd gezag van een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Voor vwo, havo, vmbo of van een scholengemeenschap waarvan de school deel uitmaakt.
  • U besluit tot opheffing van de school.

Besluit u als school voor voortgezet (speciaal) onderwijs tot opheffing van de school, dan bent u verplicht dit te melden bij diverse instanties en personen. Hieronder vallen:

  • de minister van OCW
  • de provincie
  • de Inspectie van het Onderwijs
  • de gemeente (voor een 'bijzondere' school)

Aanpak

De melding aan de minister doet u via DUO met een daartoe bestemd formulier dat u kunt downloaden van de website.

Meer informatie

Contact

U doet de melding bij de minister van OCW, de provincie, de Inspectie van het Onderwijs en voor een bijzondere school ook aan de gemeente.