Overheidsinformatie opvragen

Vanaf 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen.

U kunt informatie opvragen over alles wat te maken heeft met de provincie. Wilt u informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Voor inhoudelijke vragen, zoals vragen over provinciale (vaar)wegen, subsidies en vergunningen kunt u contact opnemen met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland.
Telefoon: 0800 – 020 0600 (gratis)
E-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Of vul het vragenformulier in.  

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met: 

Telefoon: (023) 514 31 43 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur)
E-mail: post@noord-holland.nl 
Fax: (023) 514 30 30 

Wilt u informatie uit een of meer documenten ontvangen? Kijk dan op de pagina Woo-verzoek.
 

Voorwaarden

De voorwaarden om informatie op te vragen zijn:

 • De informatie is aanwezig bij de provincie (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of gemeente).
 • U mag geen stukken inzien:
  • die over de veiligheid van het land gaan
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Ook kan de provincie om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • de bescherming van het natuurgebied waarover de informatie gaat

Aanpak

Zo vraagt u om informatie:

 • Neem contact op met de provincie.
 • Geef door:
  • waarover u informatie wilt hebben
  • welke documenten u wilt bekijken

Termijn

Wij sturen u een bericht binnen 4 weken nadat we uw aanvraag hebben ontvangen. Deze periode mogen wij 1 keer verlengen met 2 weken. 

Wet- en regelgeving

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Is het belangrijk dat u snel antwoord krijgt? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de provincie over uw bezwaar? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Kosten

De provincie kan kosten rekenen. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe u de informatie wilt ontvangen. U hoort vooraf wat de kosten voor u zijn.