Overschrijding emissiegrenswaarde VOS

Komen er bij activiteiten van uw bedrijf meer oplosmiddelen vrij dan is afgesproken? U bent verplicht deze gegevens door te geven aan de gemeente. Enkele grote bedrijven moeten verplicht deze gegevens indienen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Als uw bedrijf of inrichting bedrijfsactiviteiten verricht die nadelige gevolgen hebben voor het milieu, dan krijgt u te maken met de Wet milieubeheer. Uw bedrijf of inrichting moet vergunning hebben als er te veel vluchtige organische stoffen (VOS) of oplosmiddelen vrijkomen. De maximaal toegestane hoeveelheden staan in het Oplosmiddelenbesluit. Voorbeelden van bedrijfsactiviteiten zijn:

  • chemisch reinigen;
  • fabricage van schoeisel;
  • lamineren van hout en kunststof;
  • vervaardiging van geneesmiddelen;
  • coating van hout; en
  • bewerking van rubber.

Komen er meer oplosmiddelen vrij dan afgesproken? U moet dit melden bij de gemeente. Enkele grote bedrijven moeten dit melden bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dit is afhankelijk van de omvang van de energiestromen en de verontreiniging.

 

Voorwaarden

U moet de gegevens bij de provincie aanleveren in de volgende situatie:

  • u heeft een omgevingsvergunning van de provincie
  • u verricht activiteiten waarbij vluchtige organische stoffen en/of andere schadelijke stoffen vrijkomen;
  • de hoeveelheden zijn groter dan afgesproken in uw vergunning.

Aanpak

Als u merkt dat er meer VOS of andere schadelijke stoffen vrijkomen dan afgesproken, neemt u direct contact op met de gemeente of met de provincie.

Wet- en regelgeving

Contact

U geeft de wijzigingen door aan de gemeente. Enkele grote bedrijven moeten de gegevens doorgeven aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.