POP3: voorbereiding LAG en ontwikkeling LOS, vervallen

Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot de voorbije openstelling van de uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland.

Aanpak

Deze regeling is uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wet- en regelgeving

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.