Personenvervoer, concessie

Wilt u het exclusieve recht op het aanbieden van openbaar vervoer binnen een gemeente of regio? U heeft hiervoor de concessieverlening van de overheid nodig. Wilt u openbaar vervoer verrichten? Dan vraagt u een concessie aan bij de provincie. Dit kan ook bij een stadsregio, maar alleen als die daarvoor is aangewezen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Het verrichten van openbaar vervoer is alleen toegestaan wanneer u over een door de overheid verleende concessie beschikt. Dit houdt in dat de overheid het goedkeurt. In dat geval heeft u voor bepaalde tijd het exclusieve recht op het aanbieden van openbaar vervoer in een bepaald gebied of op een bepaalde vervoersverbinding. De concessie kan alleen worden verleend na een Europese aanbesteding. Vervolgens geldt dat de concessie voor een beperkte periode wordt verleend. De minister verleent concessies voor treinvervoer.

Voorwaarden

U maakt recht op een concessie voor personenvervoer als u voldoet aan de gestelde aanbestedingseisen van de concessieverlener.

Aanpak

Het aanbestedingsreglement voor de aanbestedingsprocedure van concessies verschilt per concessieverlener.

Termijn

Voordat een concessie wordt verleend of gewijzigd, vraagt de concessieverlener advies aan consumentenorganisaties.

Wet- en regelgeving

Contact

U vraagt de concessie aan bij de gemeente of de provincie. Dit kan ook bij een stadsregio, maar alleen als die daarvoor is aangewezen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143

Fax: 023 514 30 30

post@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl