Programma stimulering regionale arbeidsmarkt en scholing, deelname

Wilt u deelnemen aan het programma Stimulering regionale arbeidsmarkt en scholing? Dan vraagt u dit aan bij de provincie.

De provincies ondernemen op verschillende manieren actie om de werking van de regionale arbeidsmarkt te verbeteren. Een daarvan is het programma Stimulering regionale arbeidsmarkt en scholing. Dit programma richt zich onder meer op scholing voor langdurig werklozen, ondersteuning van projecten van regionale en/of branchegewijze onderwijscentra, kennisoverdracht en transparantie van de regionale arbeidsmarkt.

Hierbij worden de volgende thema's onderscheiden:

  • afstemming van onderwijs op arbeidsmarkt
  • scholing van werkenden
  • (re-)integratie van doelgroepen

Dit programma is niet van toepassing in Noord-Holland. De provincie Noord-Holland heeft wel de subsidie Bijzondere Onderwijsprojecten en het programma innovatieprogramma voor het MKB.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor deelname aan het programma Kansenkanon indien u actief bent in het Midden- en Kleinbedrijf en u bezig bent met (het opstarten van) een innovatietraject.

Contact

U vraagt bij de eigen provincie deelname van het programma Stimulering regionale arbeidsmarkt en scholing aan. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.