Provinciale besluiten, inzage

Provinciale regels en verplichtingen staan beschreven in provinciale besluiten. U kunt provinciale besluiten gratis inzien op het provinciehuis.

Iedereen die dat wil, mag besluiten van het provinciaal bestuur met algemeen verbindende voorschriften inzien. Dit is gratis. U kunt de stukken bekijken via internet, op het provinciehuis of op een andere door de provincie te bepalen plaats. U kunt een afschrift van de provinciale besluiten tegen betaling aanvragen.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U kunt de provinciale regelingen inzien via internet, bijvoorbeeld op de website van de Rijksoverheid.
Ook is het mogelijk om via het provinciehuis een afschrift te krijgen of de stukken in te zien.

Kosten

Inzage via internet en op het provinciehuis is gratis.
Een afschrift kunt u tegen betaling aanvragen.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken

Bezoekadres

Houtplein  33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0031 23 5143 143

Fax: 023 514 30 30

https://www.noord-holland.nl