Recreatie en toerisme, stimuleringsprogramma

Het programma ‘stimulering recreatie en toerisme’ is gericht op het verbeteren van toeristisch-recreatieve voorzieningen. U kunt bij de provincie een aanvraag indienen voor deelname aan het programma.

U kunt bij de provincie een aanvraag indienen voor deelname aan het programma stimulering recreatie en toerisme. Dit programma is gericht op het verbeteren van toeristisch-recreatieve voorzieningen. Dit gebeurt onder meer door middel van ondersteuning van gemeentelijke of regionale projecten en subsidiëring van scholings- en kennisoverdrachtsprojecten in de provinciale toerisme/recreatiebranche.

Dit programma loopt niet in Noord-Holland. De provincie Noord-Holland subsidieert projecten met de deelverordening Recreatie en Toerisme en de deelverordening Vernieuwingsimpuls Openluchtrecreatie.

Contact

De manier van aanvragen kan per provincie verschillen.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstanties

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein  33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

Fax: 023 514 30 30

https://www.noord-holland.nl

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl