Stelling van Amsterdam, monumentenvergunning

Voor de uitvoering van een kleine of grote (bouwkundige) wijziging aan een onderdeel van de Stelling van Amsterdam én dit onderdeel is een provinciaal monument, heeft u een provinciale monumentenvergunning nodig. Ook voor het verkrijgen van een bouwvergunning van de gemeente heeft u een provinciale monumentenvergunning nodig.

Voor de uitvoering van een kleine of grote (bouwkundige) wijziging aan een onderdeel van de Stelling van Amsterdam én dit onderdeel is een provinciaal monument, heeft u een provinciale monumentenvergunning nodig.

 

Ook voor het verkrijgen van een bouwvergunning van de gemeente heeft u een provinciale monumentenvergunning nodig.

Voorwaarden

U moet de provincie om een provinciale monumentenvergunning vragen indien:

  • u een kleine of grote (bouwkundige) wijziging aan een onderdeel van de Stelling van Amsterdam wilt uitvoeren.
  • het onderdeel van de Stelling van Amsterdam een provinciaal monument is.
  • u een bouwvergunning wilt van de gemeente wilt verkrijgen.

Contact

U dient de vergunning via een brief aan te vragen bij de provincie. Uit de brief moet duidelijk worden voor welk object van de Stelling van Amsterdam een provinciale monumentenvergunning wordt aangevraagd. 

 

De aanvraag dient vergezeld te gaan van een bestek (enkelvoud) met uitleg over het plan van de restauratie/verbouwing en bouwtekeningen (in drievoud) van de bestaande situatie en de toekomstige situatie. 

 

Indien u niet zelf de eigenaar bent van het object maar namens de eigenaar een vergunning aanvraagt, dan moet er nog een aparte brief meegestuurd worden waaruit blijkt dat de eigenaar toestemming geeft voor het aanvragen van deze vergunning. 

 

Voor de aanvraag van de provinciale monumentenvergunning zijn 676 euro legeskosten verbonden (2008).

 

Indien de vergunning verleend wordt zal deze ter kennisname worden gepubliceerd in de regionale weekbladen. Hiervoor is aanvullend een legestarief verschuldigd van 250 euro. 

 

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Nanette van Goor, telefoonnummer 023-5143595 goorn@noord-holland.nl.Voor procedurele vragen kunt u contact opnemen met Corinne de Quartel, telefoonnummer 023-5143618 quartelc@noord-holland.nl.

Uitgelicht

Indieningsadres

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143

Fax: 023 514 30 30

post@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143

Fax: 023 514 30 30

post@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl