Stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2019, vervallen

Doel:

Met deze Uitvoeringsregeling wil de Provincie de Noord-Hollandse gemeenten en culturele instellingen stimuleren regionaal samen te werken op het gebied van cultuur met als doel het bredere culturele aanbod van Noord-Holland bereikbaar en toegankelijk te houden en tevens de cultuurparticipatie te bevorderen ten behoeve van een breed publiek.

Doelgroep:

- Een gemeente in Noord-Holland die samenwerkt met minimaal twee andere gemeenten in Noord-Holland
- Een gemeenschappelijke regeling van gemeenten in Noord-Holland
- Een rechtspersoon die eigenaar of exploitant is van een culturele instelling binnen Noord-Holland die op het gebied van cultuur samenwerkt met ten minste twee andere rechtspersonen, die eigenaar of exploitant zijn van een culturele instelling binnen Noord-Holland

Activiteiten:

De provincie geeft subsidie:

Aan gemeenten voor:

- a. het opstellen van een regionaal cultureel actieplan ter uitvoering van een regionale visie op het gebied van cultuur binnen de betrokken gemeenten
- b. de uitvoering van een regionaal cultureel actieplan, als bedoeld in onderdeel a.

Aan culturele instellingen voor:

Activiteiten die voortkomen uit de samenwerking tussen de culturele instellingen met als doel:

- a. het verrijken van het culturele aanbod of
- b. het vergroten van het publieksbereik of
- c. het bereiken van een meer divers publiek of
- d. het delen van kennis en expertise

Berekening subsidie:

50 % van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 25.000, -.

Subsidieplafond:

Voor deze regeling is in totaal € 212.000, - (het subsidieplafond) beschikbaar.

Dit plafond is opgesplitst in 2 deelplafonds:

- Subsidieplafond 2019 € 106.000, -
- Subsidieplafond 2020 € 106.000, -

 

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling zorgvuldig door.

 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden:

De provincie geeft géén subsidie als:
• Er minder dan 3 gemeenten of 3 culturele instellingen samenwerken.
• De activiteit is afgerond voordat de aanvraag is ontvangen.
• Op het tijdstip van indiening van de subsidieaanvraag het een bestaande samenwerking betreft op het gebied van de activiteit waarvoor de subsidie is aangevraagd.
• Subsidie wordt niet verstrekt voor reguliere bedrijfsvoerings kosten of exploitatiekosten.

Aanpak

Volgorde van ontvangst:
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling:
De regeling staat open tot en met 1 januari 2021. Uw aanvraag moet jaarlijks uiterlijk op 15 oktober ontvangen zijn.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Het is aan te raden om, voordat u tot een aanvraag overgaat, uw projectplan met ons te bespreken. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw I. Jansen (tel. 023-5143711) of met mevrouw E. Koning-Vereecken (tel. 023-5143612). 

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht