Verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021, subsidie

Het subsidieplafond van de regeling is bereikt. U kunt geen nieuwe aanvraag meer indienen. De provincie is voornemens om de regeling ook volgend jaar open te zetten. Let op dat de voorwaarden voor volgend jaar kunnen wijzigen. U kunt de website in de gaten houden voor meer informatie over wanneer de regeling weer wordt opengezet en onder welke voorwaarden.

Doel
Sportverenigingen helpen in het verduurzamen van sportaccommodaties.

Doelgroep
Sportverenigingen die een accommodatie in eigendom of beheer hebben in Noord-Holland.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor de kosten van de volgende investeringen, voor zover deze leiden tot verduurzaming van een sportaccommodatie:

  • a. LED verlichting;
  • b. zonnepanelen;
  • c. het aanbrengen en/of verbeteren van isolatiemateriaal.

Berekening subsidie
50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in 2021 € 500.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

  • de activiteit financieel niet haalbaar is;
  • de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;
  • op grond van deze uitvoeringsregeling reeds een aanvraag met betrekking tot de betreffende accommodatie is ingewilligd door Gedeputeerde Staten;
  • de subsidie minder dan € 5.000,- bedraagt.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum. 

Openstelling
Het subsidieplafond van de regeling is bereikt. U kunt geen nieuwe aanvraag meer indienen. De provincie is voornemens om de regeling ook volgend jaar open te zetten. Let op dat de voorwaarden voor volgend jaar kunnen wijzigen. U kunt de website in de gaten houden voor meer informatie over wanneer de regeling weer wordt opengezet en onder welke voorwaarden.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:

  • E-Herkenning
  • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
  • Beveiligingsniveau: EH2+


PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem. 

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland:
T: 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht