Verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland, vervallen

Deze pagina is bedoeld voor partijen die subsidie hebben ontvangen en waarbij het project nog niet is afgerond en de subsidie nog niet is vastgesteld.

Deze pagina is bedoeld voor partijen die subsidie hebben ontvangen en waarbij het project nog niet is afgerond en de subsidie nog niet is vastgesteld.

Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot (de) voorbije openstelling(en) van de uitvoeringsregeling Verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland:
T: 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl