Verkeersbesluit, verzoek

Verkeersbesluiten geven aan hoe weggebruikers zich moeten gedragen op de openbare weg. Vindt u bijvoorbeeld dat een verkeersbesluit nodig is om weggebruikers op de provinciale weg te beschermen? Dan kunt u een verzoek indienen bij de provincie.

In verkeersbesluiten staan regels waar weggebruikers zich op de openbare weg aan moeten houden. Iedereen mag een verzoek tot een verkeersbesluit indienen. Denkt u hierbij aan het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. Meestal vraagt de beheerder van de weg om de verkeersbesluiten. Ook u kunt een verzoek indienen. Als een verkeersbesluit eenmaal genomen is, wordt het gepubliceerd en rechtstreeks verzonden naar de aanvrager.

Voorwaarden

Een verkeersbesluit wordt alleen genomen, als:

  • de weg nu niet veilig genoeg is
  • de weg erdoor in stand gehouden wordt
  • de weg er beter door gebruikt wordt
  • het de vrijheid van het verkeer garandeert
  • het overlast, hinder of schade door het verkeer voorkomt of beperkt
  • als een object of gebied door het verkeer (minder) schade oploopt

Wet- en regelgeving

Contact

U dient het verzoek in bij de beheerder van de weg. Bij provinciale wegen is dit de provincie. Daarnaast kunnen gemeenten, Rijkswaterstaat en de Waterschappen wegen beheren.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur (BSP)

Postadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0031 800 0200 600 (gratis)