Verkeersbesluit, verzoek

Verkeersbesluiten geven aan hoe weggebruikers zich moeten gedragen op de openbare weg. Vindt u bijvoorbeeld dat een verkeersbesluit nodig is om weggebruikers op de provinciale weg te beschermen? Dan kunt u een verzoek indienen bij de provincie.

In verkeersbesluiten staan regels waar weggebruikers zich op de openbare weg aan moeten houden. Iedereen mag een verzoek tot een verkeersbesluit indienen. Denkt u hierbij aan het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. Meestal vraagt de beheerder van de weg om de verkeersbesluiten. Ook u kunt een verzoek indienen. Als een verkeersbesluit eenmaal genomen is, wordt het gepubliceerd en rechtstreeks verzonden naar de aanvrager.

Voorwaarden

Een verkeersbesluit wordt alleen genomen, als:

  • de weg nu niet veilig genoeg is
  • de weg erdoor in stand gehouden wordt
  • de weg er beter door gebruikt wordt
  • het de vrijheid van het verkeer garandeert
  • het overlast, hinder of schade door het verkeer voorkomt of beperkt
  • als een object of gebied door het verkeer (minder) schade oploopt

Wet- en regelgeving

Contact

U dient het verzoek in bij de beheerder van de weg. Bij provinciale wegen is dit de provincie. Daarnaast kunnen gemeenten, Rijkswaterstaat en de Waterschappen wegen beheren.