Verontreiniging bodem oppervlaktewater, meldingsplicht

Merkt u een verontreiniging of aantasting van bodem of oever op? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de waterbeheerder. Dit is meestal Rijkswaterstaat, het waterschap of de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Als u op de hoogte bent van verontreiniging van de bodem of de oever van een oppervlaktewater, meld dit zo snel mogelijk aan de beheerder van het water.
Veroorzaakt u deze verontreiniging? Dan bent u verplicht alle maatregelen te nemen om verontreiniging of aantasting te voorkomen of te beperken.

Wet- en regelgeving

Contact

U meldt de verontreiniging bij de beheerder van het oppervlaktewater. De beheerders van het oppervlaktewater zijn Rijkswaterstaat, het waterschap of de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Contactinformatie

https://www.odnzkg.nl