Verordening ruimte, ontheffing

Wilt u als gemeente ruimtelijke activiteiten uitvoeren in een gebied, bijvoorbeeld het bouwen van woningen? En laat de verordening ruimte van de provincie dit niet toe? Dan kunt u bij de provincie een ontheffing aanvragen.

Wilt u als gemeente ruimtelijke activiteiten uitvoeren? Bijvoorbeeld een woonwijk bouwen, een viaduct aanpassen of een boerenbedrijf verplaatsen? Soms laat de verordening ruimte van de provincie dit niet toe. In deze verordening staan algemene regels over het grondgebied van de provincie. Deze regels gaan bijvoorbeeld over de ontwikkeling van bedrijfsterreinen, recreatieve voorzieningen en de doorstroming van het verkeer.

De gemeente kan pas beginnen met de activiteiten als zij hiervoor een ontheffing van de provincie heeft. De aanvraag voor een ontheffing is onderdeel van het overleg als u een bestemmingsplan voorbereidt. In de toelichting van dat bestemmingsplan moet worden opgenomen:

  • de gevolgen voor het belang dat beschermd wordt door de bepaling
  • een of meer aanduidingen op kaart, waaruit duidelijk blijkt waar de activiteiten plaats gaan vinden

Voorwaarden

De activiteit waarvoor de gemeente ontheffing vraagt, is een incidenteel geval. Bijvoorbeeld een innovatief project dat maatschappelijk zo belangrijk is dat van de verordening ruimte kan worden afgeweken.

Wet- en regelgeving

Contact

U vraagt de ontheffing van de verordening ruimte aan bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstanties

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Postadres

Postbus: 123

2000 MD Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0031 23 5143 143

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Postadres

Postbus: 123

2000 MD Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0031 23 5143 143