Versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland, subsidie

Doel
Uitbreiding van tijdelijke ambtelijke capaciteit binnen gemeenten in Noord-Holland Noord om de versnelling van woningbouw binnen een gemeente te bevorderen.


Doelgroep
Noord-Hollandse gemeenten in de RAP regio’s Noord-Holland Noord


Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor tijdelijke inhuur van personeel door de gemeente om de woningbouw binnen bestaand stedelijk gebied in de gemeente te bevorderen.


Berekening subsidie
50 % van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000, -. De subsidie per gemeente bedraagt maximaal € 200.000, - per kalenderjaar.


Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 1.200.000, - (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden

De provincie geeft géén subsidie als:
• het woningbouwproject niet is opgenomen in de regionale afspraken woningbouwprogrammering zoals beschreven in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holland;
• de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd naar ons oordeel niet zal bijdragen aan de versnelling van de woningbouw binnen een gemeente;
• de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet zal leiden tot een start van de bouw van het woningbouwproject voor 1 januari 2025;
• het woningbouwproject niet in overeenstemming is met het provinciaal beleid.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
Uw aanvraag moet uiterlijk op 15 oktober 2020 om 17.00 uur door de provincie zijn ontvangen.

Indienen subsidieaanvraag
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom.

Bij digitaal indienen
Bedrijven, gemeenten, organisaties en andere niet-privépersonen gebruiken hun eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag:
• Formulier Projectinformatie van deze regeling (zie onder ‘Formulieren’)
• Kopie bankafschrift met naam, adres en woonplaats (verplicht als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen)
• De-minimisverklaring
• Locatieaanduiding op de kaart
• Machtigingsverklaring (verplicht als uw aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend)

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.