Versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland, subsidie

Doel
Uitbreiding van tijdelijke ambtelijke capaciteit binnen gemeenten in Noord-Holland Noord om de versnelling van woningbouw binnen een gemeente te bevorderen.


Doelgroep
Noord-Hollandse gemeenten in de RAP regio’s Noord-Holland Noord


Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor tijdelijke inhuur van personeel door de gemeente om de woningbouw binnen bestaand stedelijk gebied in de gemeente te bevorderen.


Berekening subsidie
50 % van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000, -. De subsidie per gemeente bedraagt maximaal € 200.000, - per kalenderjaar.


Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 1.200.000, - (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden

De provincie geeft géén subsidie als:
• het woningbouwproject niet is opgenomen in de regionale afspraken woningbouwprogrammering zoals beschreven in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holland;
• de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd naar ons oordeel niet zal bijdragen aan de versnelling van de woningbouw binnen een gemeente;
• de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet zal leiden tot een start van de bouw van het woningbouwproject voor 1 januari 2025;
• het woningbouwproject niet in overeenstemming is met het provinciaal beleid.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
Uw aanvraag moet uiterlijk op 15 oktober 2020 om 17.00 uur door de provincie zijn ontvangen.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.