Versterking en verduurzaming regionale Technologie- en Techniekcampussen, subsidie

Let op: ketenmachtiging is verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten.

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning

Doel
De provincie wil de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid bij de techniek- en technologiecampussen in Noord-Holland versterken en verduurzamen.

Doelgroep
Onderstaande instellingen kunnen een aanvraag indienen:

-       Stichting GreenPort Noord-Holland Noord – Alkmaar

-       Dudoc XP – Heerhugowaard

-       Stichting Vakschool Technische Installaties – Amsterdam

-       House of Digital - Stichting Vakschool Technische Installaties – Amsterdam

-       Stichting Purmervalley – Purmerend

-       Coöperatie NexTechnician Mobiliteitstechniek - Amsterdam

-       The Media Talent & Innovation Campus – Media Perspectives - Hilversum

-       Stichting Greenport Aalsmeer –Aalsmeer

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor activiteiten die de samenwerking versterken. Het gaat om de volgende activiteiten:

a.    het vergroten en onderhouden van het samenwerkingsverband;

b.    het ontwikkelen van activiteiten of projecten met partners ten behoeve van het meerjarenprogramma;

c.     organiseren van vrij toegankelijke kennis- of netwerkbijeenkomsten;

d.    communicatie over en promotie van het samenwerkingsverband of van het meerjarenprogramma of een programmaonderdeel;

e.    het beheren van de rechtspersoon van de aanjagende organisatie;

f.     het voeren van het secretariaat.

Berekening subsidie
 30 % van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 200.000,- voor een periode van twee jaar.

Voor organisaties die een subsidie aanvragen bij RvO is een eenmalig extra bedrag beschikbaar van € 50.000,-. Zie artikel 12 van de uitvoeringsregeling.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 900.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.
Dit plafond is opgesplitst in 2 deelplafonds:

-       Subsidieplafond artikel 3: € 800.000,-  

-       Subsidieplafond artikel 12 € 100.000,-

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
Zie voor de weigeringsgronden de uitvoeringsregeling.  

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 16 mei 2023 9:00 uur tot en met 27 september 2023 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning

Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie