Vuurwerk, bedrijfsvergunning

Bent u van plan om vuurwerk af te steken? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De vergunning wordt alleen aan u verstrekt als u in het bezit bent van een KIWA-certificaat en als u een verzekering hebt afgesloten.

Als u vuurwerk wilt afsteken, moet u in het bezit zijn van een bedrijfsvergunning van de provincie waar u gevestigd bent. De vergunning heeft betrekking op consumentenvuurwerk, professioneel vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. De vergunning is niet alleen nodig voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, maar ook voor het opbouwen, installeren en bewerken dat daarvoor nodig is, en het verwijderen na de ontbranding. De bedrijfsvergunning wordt verleend als u voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid en vakbekwaamheid (KIWA-certificaat vuurwerkdeskundige) en aansprakelijkheidsverzekering.

Voorwaarden

U vraagt de bedrijfsvergunning voor het afsteken van professioneel vuurwerk aan als u van plan bent om (op bedrijfsmatige wijze) professioneel vuurwerk af te steken. U moet dan wel aantonen dat u bedrijfsmatig de handelingen met vuurwerk verricht. Ook dient u over het benodigde KIWA-certificaat te beschikken en de vereiste aansprakelijkheidsverzekering.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U vraagt de vergunning aan bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Meer informatie over wat u tegen een uitspraak op een bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u bij de “rechtsmiddelen”.

Uitgelicht

Indieningsadressen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Bezoekadres

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag

Contactinformatie

Telefoon: 070 3393939

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=3422

http://www.vrom.nl

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bezoekadres

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag

Uitvoeringsinstanties

Provincie

Contactinformatie

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Contactinformatie

https://www.odnzkg.nl