Wadloopvergunning aanvragen, vergunning

Om de veiligheid van gidsen en deelnemers tijdens een wadlooptocht te waarborgen en om de natuurwaarden te beschermen, is de provinciale Wadloopverordening 1996 in werking getreden. De Wadloopverordening wordt voor de drie waddenprovincies Groningen, Friesland en Noord-Holland uitgevoerd door de provincie Fryslân. Zowel de gidsen van wadlooporganisaties als individuele lopers zijn verplicht een wadloopvergunning aan te vragen. Daarbij worden eisen gesteld aan de ervaring en de uitrusting van de gidsen. Voor het houden van (natuureducatieve) excursies dient een ontheffing te worden aangevraagd.

Er zijn drie typen wadloopvergunningen: de A-vergunning (uitsluitend voor wadlooporganisaties), de B-vergunning (voor individuele personen die met een groep tot max. 12 personen willen lopen) en de C-vergunning (als je alleen wilt lopen). Aan elke type vergunning zijn voorschriften verbonden. Over het al dan niet verlenen van een vergunning of ontheffingen wordt advies gevraagd aan de Wadloopadviescommissie. Om genoemde commissie in staat te stellen een tijdig advies uit te brengen moeten aanvragen voor 1 januari van het jaar waarvoor de aanvraag geldt worden ingediend. Hiervoor kan een aanvraagformulier worden gebruikt dat bij de Provincie Friesland, afdeling Landelijk Gebied-Beleid, tel. 058 - 292 5109, is op te vragen. 

Meer informatie

Uitgelicht