Wet milieubeheer, ontheffing

Wilt u handelingen verrichten die volgens de bepalingen in de Wet milieubeheer verboden zijn? U kunt in bepaalde gevallen een ontheffing aanvragen. U vraagt de ontheffing aan bij de Omgevingsdienst in uw regio. Wilt u dit product gebruiken? Lees dan eerst de complete beschrijving, deze informatie is belangrijk.

U mag geen handelingen verrichten die verboden zijn in de Wet milieubeheer. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ontheffing aanvragen voor het verrichten van deze verboden handelingen. Voorbeelden van verboden handelingen zijn:

  • het afgeven van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen aan een persoon die daarvoor geen vergunning heeft;
  • het afvoeren van afvalwater of andere afvalstoffen naar een geschikt inzamelingspunt zonder dat aan de gewenste voorwaarden is voldaan;
  • het juist toepassen of verwijderen van verboden gevaarlijke afvalstoffen;
  • het verbranden en/of storten van afvalstoffen buiten een daartoe bestemde inrichting. Bijvoorbeeld het verbranden van aardappelloof of tuinafval.

Voorwaarden

U kunt een ontheffing aanvragen als de onderstaande voorwaarden van toepassing zijn:

  • milieubescherming is niet in gevaar;
  • het gaat om doeltreffend beheer van afvalstoffen of afvalwater;
  • het gaat niet om gevaarlijke afvalstoffen (deze voorwaarde geldt alleen voor ontheffingen door de provincie).

Ook andere voorwaarden zijn mogelijk. Dit is afhankelijk van uw situatie. Ga voor meer informatie hierover naar de ontheffingverlener.

Termijn

De omgevingsdienst neemt binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag wordt een beslissing genomen.

Wet- en regelgeving

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de omgevingsdienst in uw regio, of de minister van Infrastructuur en Milieu. Het ligt aan de handeling die u wilt uitvoeren waar u moet zijn.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstanties

Omgevingsdienst IJmond

Postadres

Stationsplein 48B

Postbus: 325

1940AH Beverwijk

Contactinformatie

Telefoon: 0251-263863

info@odijmond.nl

https://www.odijmond.nl

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Postadres
Contactinformatie

https://www.odnzkg.nl

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Postadres

Botter 14-15

Postbus: 2341

8203AH Lelystad

Contactinformatie

Telefoon: 088 6333 000

info@ofgv.nl

https://www.ofgv.nl

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl