Zonne-energieleverende parkeerterreinen Noord-Holland, subsidie

De regeling staat open van 3 januari 2023 09:00 uur tot en met 28 november 2023, 17:00 uur.

Ontwikkelt u plannen voor een solar carport met laadpalen voor elektrisch vervoer op een openbare parkeerplaats? Mogelijk heeft de betreffende gemeente een overeenkomst met een leverancier voor laadpalen. Vraag hiernaar bij de betreffende gemeente.

Per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

Doel
De capaciteit van parkeervoorzieningen ook te benutten voor het opwekken van zonne-energie.

Doelgroep

 • Gemeenten
 • Energiecoöperaties
 • Parkmanagementorganisaties
 • Ondernemers
 • Maatschappelijke instellingen

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

 • Het opstellen of laten opstellen van een haalbaarheidsstudie voor het realiseren van een zonne-energieleverend parkeerterrein voor één of meerdere parkeerterreinen;
 • Het realiseren van een draagconstructie;
 • Het realiseren van vervanging of versteviging van de fundering van de parkeerlocatie, benodigd voor de draagconstructie;
 • Het realiseren van een batterij voor lokale tijdelijke opslag als onderdeel van het zonne-energieleverend parkeerterrein;
 • Projectmanagement voor het realiseren van een zonne-energieleverend parkeerterrein.

Berekening subsidie
100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000,-, genoemd in artikel 3 onder a.
45% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 200.000,-, genoemd in artikel 3 onder b en c, waarbij de projectmanagementkosten niet meer dan 10% van de totale subsidiabele kosten bedragen.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is  in totaal € 830.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • De activiteit financieel niet haalbaar is;
 • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag in ontvangen;
 • Het verwachte geïnstalleerde vermogen van het beoogde energieleverende parkeerterrein minder dan 420 kiloWattpiek zal bedragen.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 3 januari 2023 09:00 uur tot en met 28 november 2023, 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.