Zonne-energieleverende parkeerterreinen Noord-Holland, vervallen

Deze pagina is bedoeld voor organisaties die subsidie hebben ontvangen en waarbij het project nog niet is afgerond en de subsidie nog niet is vastgesteld.

Doel
De capaciteit van parkeervoorzieningen ook te benutten voor het opwekken van zonne-energie.

 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.