Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 mei 2019, nr 1207832/1207839, houdende regels omtrent het uivoeren van de subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2019

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Noord-Holland/624396/CVDR624396_2.html

Uitgelicht