Bodemsanering bedrijventerreinen, vervallen

U kunt subsidie aanvragen als u de verontreinigde bodem van uw bedrijventerrein wilt saneren. De verontreiniging van het terrein moet van vóór 1975 zijn. Verder moet u eigenaar of pachter van het bedrijventerrein zijn sinds 1995. Soms wordt een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld voor terreinen die na 1995 van eigenaar zijn gewisseld.

Aanmelding voor deze subsidieregeling voor bedrijven was mogelijk tot 1 januari 2008. Als uw bedrijventerrein niet voor 1 januari 2008 is gemeld, komt u niet in aanmerking voor deze subsidie.

Voor meer informatie, zie de website van Bodembeheer Nederland:

www.bodembeheernederland.nl 

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • U bent eigenaar of erfpachter van een bedrijventerrein.
 • U bent eigenaar van een bedrijventerrein of u bent vóór 1 januari 1995 pachter van het terrein geworden.
 • Het bedrijventerrein is ernstig verontreinigd.
 • De verontreiniging is (voor een deel) veroorzaakt vóór 1 januari 1975.
 • U heeft van de provincie een beschikking gekregen waarin staat dat de grond ernstig verontreinigd is.
 • Uit de beschikking van de provincie blijkt dat de sanering spoedeisend is.
 • Het bedrijventerrein staat aangemeld voor de bedrijvenregeling. Aanmelding kon tot 1 januari 2008.
 • De sanering mag pas starten nadat de subsidie verleend is.
 • Het terrein is en blijft in de toekomst bedrijventerrein.
 • Er is geen andere overheidsbijdrage voor de kosten van bodemsanering.

Aanpak

U moet de subsidie aanvragen voor u begint met saneren.

Wijzigingen:
Op 2 mei 2017 zijn een aantal wijzigingen aangebracht, waaronder: 

 • Is er subsidie verstrekt voor een bodemsanering en vindt er binnen vijf jaar herontwikkeling plaats? Dan wordt de subsidie niet meer teruggevorderd.
 • Bij deelname aan gebiedsgericht grondwaterbeheer, kan subsidie gegeven worden voor de uitvoering van de bronsanering en de afkoop van de pluimsanering. Daarnaast mag de subsidie betrokken worden bij afkoop van de bodemsanering naar een coördinerend rechtspersoon.
 • Er zijn 2 voorschotmomenten mogelijk gemaakt.
 • Deze regeling stopt op 31 december 2024. De uiterste datum voor het indienen van een saneringsplan of een melding is 31 december 2023.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

De bedrijventerreinen die zijn aangemeld voor 1 januari 2008 kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de saneringskosten, als het terrein aan de voorwaarden van de regeling voldoet.

Voor meer informatie en begeleiding: neem contact op met Bodembeheer Nederland.