Wob-verzoek

Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Heeft u een algemene vraag of bent u op zoek naar andere informatie dan documenten, vul dan het algemene vragenformulier in of kijk op de pagina Informatie opvragen.

Wanneer u op zoek bent naar documenten die niet al openbaar zijn, dan kunt u een Wob-verzoek indienen. 

Eisen aan een Wob-verzoek

Een Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende inhoudelijke eisen:

  1. Vermeld het onderwerp zo nauwkeurig mogelijk. 
  2. De informatie moet aanwijsbaar aanwezig zijn, dus ergens zijn vastgelegd. Dit mogen ook geluidsbanden, films, foto’s en digitale bestanden zijn.
  3. De provincie moet over de informatie beschikken.
  4. De informatie moet betrekking hebben op een bestuurlijke zaak, dat wil zeggen op het beleid van de provincie, inclusief de voorbereiding en uitvoering ervan.

Wob-verzoek indienen

Een Wob-verzoek dient u bij voorkeur in via een digitaal formulier.

Maakt u geen gebruik van het digitale formulier, dan kunt u ook dit formulier printen, invullen en opsturen. Vermeld bovenaan uw verzoek dat het om een Wob-verzoek gaat en vermeld ook uw adresgegevens. Dat vergemakkelijkt de afhandeling.

Ingediende Wob-verzoeken

Uitgelicht

Servicepunt Provincie Noord-Holland

Servicepunt Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)
E-mail: servicepunt@noord-holland.nl
Facebook of Twitter: op werkdagen tussen 9.00 en 17.00.

Open: maandag tot en met vrijdag 8.00 tot 17.00 uur

(voor dringende zaken kunt u ook buiten kantoortijden bellen; u wordt dan doorgeschakeld naar de telefonische meldingsdienst)