Asielzoekers en statushouders

Steeds meer vluchtelingen zoeken een veilig onderkomen in Nederland. De provincie Noord-Holland stimuleert en ondersteunt gemeenten bij het realiseren van extra opvangplekken van vluchtelingen. Daarnaast ziet de provincie erop toe dat gemeenten voldoende doen aan huisvesten van verblijfsgerechtigden.

Opvang vluchtelingen

Nederland staat voor de taak een toenemend aantal vluchtelingen op te vangen. Het Rijk en de gemeenten zorgen voor de opvang van vluchtelingen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voert dit uit. De provincie stimuleert en helpt gemeenten zodat die extra opvang voor vluchtelingen er kan komen. 

Huisvesting statushouders

Voormalige vluchtelingen met een definitieve verblijfsvergunning hebben een huis nodig. Het Rijk bepaalt hoeveel statushouders gemeenten moeten huisvesten. De provincie ziet er vanuit de toezichtsrol op toe dat gemeenten deze taakstelling halen. Als een gemeente onvoldoende woningen aanbiedt, kan de provincie in het uiterste geval zelf de huisvesting van verblijfsgerechtigden realiseren voor de bewuste gemeente. Dit wordt gedaan op kosten van die gemeente. Dat heet 'indeplaatstreden'.

Meer informatie is te lezen via de website van het IND en de COA.