Nieuwsbrief Wonen

 • Regionale woonakkoorden: een forse toename van het aantal woningen

  (10 juni 2021)

  In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staat dat de provincie in woonakkoorden afspraken met regiogemeenten maakt over de woningbouwopgaven. De ambitie in Westfriesland is om jaarlijks minstens 900 woningen bij te bouwen. In Zuid-Kennemerland/IJmond is de inzet om jaarlijks minstens 1200 woningen te bouwen. Regio Gooi en Vechtstreek streeft naar 11.500 woningen erbij (tot 2040) en regio Amstelland-Meerlanden streeft naar ruim 38.000 woningen erbij (tot 2030).

 • Aardgasvrije nieuwbouw in Noord-Holland Noord

  (29 maart 2018)

  Ook in Noord-Holland Noord worden alle woningbouwprojecten aardgasvrij gebouwd. Dat streven hebben 17 gemeenten in Noord-Holland Noord afgesproken. Joke Geldhof (gedeputeerde Wonen): “Ik ben erg blij met deze ambitie. Dit is een belangrijke stap op weg naar energieneutrale woningen in 2050. Deze afspraak betekent dat de gemeenten in de hele provincie Noord-Holland zich hebben uitgesproken voor aardgasvrije nieuwbouw. Daarmee geven we duidelijkheid aan ontwikkelaars, bouwbedrijven en inwoners en ontstaat een gelijk speelveld in alle Noord-Hollandse gemeenten.”

 • Nieuw hart voor Beverwijk

  (29 maart 2018)

  De provincie wil de ruimte rondom stations beter benutten en werkt aan levendige stationsomgevingen waar mensen graag willen werken, wonen en recreëren.

 • Terugblik RAP-coördinatorenoverleg

  (29 maart 2018)

  Op dinsdag 13 maart 2018 heeft op het provinciehuis het RAP-coördinatorenoverleg plaatsgevonden. Dit is het overleg tussen de regio’s en provincie om actuele thema’s, kennis en ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren.

 • Binnenstedelijk Bouwen & Versnellen woningbouw

  (29 maart 2018)

  Op 12 december 2017 hebben Gedeputeerde Staten het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen Woningbouwproductie vastgesteld. Op 12 februari 2018 hebben PS besloten om een bedrag van ruim 7 miljoen beschikbaar te stellen voor dit uitvoeringsprogramma, om zo een bedrage te leveren aan de versnelling van de woningbouwproductie in Noord-Holland. Dit bedrag is op 26 maart verhoogd naar 15 miljoen.

 • De provincie helpt woningeigenaren bij het energiezuinig maken van hun huis

  (29 maart 2018)

  De provincie Noord-Holland investeert ruim 10 miljoen euro in het duurzaam maken van bestaande woningen. Het geld wordt vooral ingezet om het voor particuliere woningeigenaren eenvoudiger te maken hun huis te isoleren of zelf duurzame energie op te wekken. De provincie wil minimaal 25.000 woningeigenaren helpen bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

 • Werkbezoek wonen en transformatie in Westfriesland

  (29 maart 2018)

  ”Het is inspirerend om deze voorbeelden van herbestemming te zien en te horen welke uitdagingen onze partners hierbij zijn tegengekomen en hoe ze die hebben opgelost.” Dat zei gedeputeerde Joke Geldhof donderdag 15 februari 2018 tijdens een werkbezoek dat zij bracht aan twee woningbouwprojecten in Westfriesland: ‘De Boogerd’ in Wognum en ‘Het Holenkwartier’ in Hoorn.

 • Interview Joke Geldhof: Eerst kijken naar binnenstedelijke transformatie

  (29 maart 2018)

  De provincie zet in op bouwen waar behoefte aan is. Bevolkingsprognoses en woonwensen zijn daarbij leidend. Dat betekent dat zoveel mogelijk eerst binnen steden wordt gebouwd.

 • Boek over zelfbouwklussers in de Klarenstraat (Amsterdam)

  (22 september 2017)

  Op donderdag 20 juli werd in Pakhuis De Zwijger het boek DIY Klarenstraat gepresenteerd, de langverwachte publicatie over de Gouden AAP-winnaar van 2015 (Amsterdamse Architectuurprijs). Prominente gast van de avond en spreker was Karl Kupka, projectleider Zelfbouw bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2012 heeft het project Klussen op de Klarenstraat een subsidie voor collectieve zelfbouw ontvangen van de provincie Noord-Holland.

 • Contactpersonen per regio

  (22 september 2017)

  In het afgelopen jaar zijn er wat personele wisselingen geweest in het team wonen van de provincie. Daarom zetten we hieronder de contactpersonen per RAP-regio nog even op een rij.

Uitgelicht