De provincie helpt woningeigenaren bij het energiezuinig maken van hun huis

(29 maart 2018)

De provincie Noord-Holland investeert ruim 10 miljoen euro in het duurzaam maken van bestaande woningen. Het geld wordt vooral ingezet om het voor particuliere woningeigenaren eenvoudiger te maken hun huis te isoleren of zelf duurzame energie op te wekken. De provincie wil minimaal 25.000 woningeigenaren helpen bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

Gedeputeerde Joke Geldhof: “Met dit programma gaat de provincie het duurzaam renoveren van bestaande woningen makkelijker maken. Bewoners ervaren nu vaak allerlei belemmeringen, waardoor ze niet tot actie overgaan. Daarom investeren we in duidelijkere informatie, betere energieadviezen en toegankelijkere financieringsvormen. Op die manier zetten we een stap op weg naar een energieneutraal Noord-Holland in 2050. Het energiezuinig maken van je woning is niet alleen goed voor het milieu, het bespaart je als eigenaar ook nog geld.”

Energieloketten en advies

Alle inwoners in Noord-Holland kunnen met vragen over energiebesparende maatregelen aan hun huis gratis terecht bij een (digitaal) energieloket. In Noord-Holland zijn dit ‘Duurzaam Bouwloket’ en 'GreenHome’. Deze energieloketten geven aan woningeigenaren onafhankelijk advies, inzicht in financieringsmogelijkheden en ze helpen bij het aanvragen en beoordelen van offertes van bouwbedrijven. De provincie stelt per regio geld beschikbaar zodat de energieloketten meer mensen kunnen helpen.

Verder laat de provincie energieadvies-software ontwikkelen, waarmee woningeigenaren inzicht krijgen in de manier waarop zij hun woning in één keer of in stappen energieneutraal kunnen maken. Ook ondersteunt de provincie de markt bij het ontwikkelen van nieuwe leenvormen die het makkelijker maken voor huiseigenaren om te investeren in energiebesparende maatregelen.

Burgerinitiatieven

In Noord-Holland zijn de afgelopen jaren zo’n 40 burgerinitiatieven ontstaan van groepen inwoners die zich inzetten voor meer duurzame energie. Deze initiatieven worden ook wel lokale duurzame energiecoöperaties (LDEC’s) genoemd. Deze coöperaties draaien op bevlogen vrijwilligers, die buurtgenoten stimuleren om hun huis te isoleren of om mee te doen met het collectief inkopen van zonnepanelen. Vaak hebben de vrijwilligers weinig tijd of beperkte kennis in huis. Daarom stelt de provincie geld aan de coöperaties ter beschikking voor onder meer het inhuren van deskundigen.

De provincie ondersteunt ook de woningbouwcorporaties bij het energiezuiniger maken van hun huurwoningen.
Het programma is onderdeel van het provinciale energiebeleid, waarbij de speerpunten energiebesparing, opwekken van duurzame energie en warmte- en koudenetten zijn.

Regeerakkoord

In het nieuwe regeerakkoord wordt ook stevig ingezet op het duurzaam maken van bestaande woningen. De aanpak van de provincie Noord-Holland en het Rijk vullen elkaar aan. De provincie biedt woningeigenaren hulp bij het kiezen en uitvoeren van
de juiste energiebesparende maatregelen. De regelingen van het Rijk (subsidies en leningen) verlagen de drempel voor bewoners om daadwerkelijk te investeren.

Contactpersoon: Pim van Herk  email: herkp@noord-holland.nl tel: 023 5143 691

 

 

Uitgelicht