Gaan voor aardgasvrij wonen

De grootste uitdaging als het gaat om aardgasvrij wonen is om de bestaande bouw hiervoor geschikt maken. Dit geldt overigens met name de aanleg van de infrastructuur en in veel mindere mate de opwekking via duurzame bronnen.

Onderstaande tekst is een verslag van de workshop zoals deze is gegeven tijdens de Netwerkconferentie Duurzaam Wonen Noord-Holland op 20 april 2017.

Aardgasvrij wonen: voor welke opgave staan we en wat heeft mijn organisatie nodig voor om deze transitie te maken? Het antwoord op deze vraag bestaat uit meerdere boodschappen. Allereerst is het van belang de warmtevraag te beperken door optimale isolatie. Belangrijk om op voorhand te weten is wat de nieuwe, duurzame  bron van verwarming gaat worden, ook om de beste isolatie te bepalen. Volgende stap betreft de vervanging van CV-ketels door alternatieve verwarming. Dit vereist verzwaring dan wel vervanging van de (energie-)infrastructuur en is een hele opgave.

Marsroute

Het mag duidelijk zijn dat de burger dit allemaal niet alleen kan overzien: overheid en markt zullen de transitie moeten organiseren. Maar wie gaat erover? Als het aan de deelnemers ligt, dan krijgt de rijksoverheid een meer sturende rol op dit vlak. Maar zeker is in elk geval dát er investeringen gedaan moeten worden. Dus aan de slag gaan is veel beter dan niets doen! Plan de besluitvorming goed en begin er nú mee. Het is daarbij slim om de risico’s te spreiden door in te zetten op verschillende duurzame energiebronnen. Kennis delen en een geoliede samenwerking tussen partijen is van groot belang voor het welslagen van de operatie. Hetzelfde geldt voor het organiseren van draagvlak voor aardgasvrij wonen. Mensen moeten hierin op weg worden geholpen, denk aan het creëren van financieringsmogelijkheden voor woningeigenaren die hun huis verduurzamen.

Servicepunt voor Noord-Holland

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt niet alleen gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van projecten, maar brengt betrokken partijen ook bij elkaar. Gemeenten met vragen over de transitie naar aardgasvrij wonen, kunnen contact opnemen met het servicepunt: infodesk@servicepuntde.nl.

Workshop aardgasvrij wonen