Hoog bezoek voor woningmarktregio’s Noord-Holland

Minister Plasterk van Wonen bezoekt woensdag 19 april de woningmarktregio in de Metropoolregio Amsterdam. Plaatsvervangend Directeur Generaal van het ministerie, Erik Jan van Kempen, bezoekt die dag ook Noord-Holland Noord.

Het bezoek is gepland naar aanleiding van de toezegging die zijn voorganger minister Blok heeft gedaan aan de Tweede Kamer om een ronde langs alle 19 woningmarktregio’s te maken.  Van Kempen voert namens de minister de gesprekken met de andere 17 woningmarkregio’s in Nederland.
De krapte op de woningmarkt in Nederland neemt steeds meer toe. In het overleg met de Kamer is aandacht gevraagd voor de verschillen in de woningmarktregio’s.  Met de gesprekken in de verschillende regio’s wil de minister een beeld krijgen van de mate waarin op regionaal niveau sprake is van een (verwacht) tekort of overschot, hoe hiermee wordt omgegaan, waar eventuele knelpunten liggen en wat de verschillende partijen doen of kunnen doen om hieraan tegemoet te komen. De minister heeft aan de Kamer toegezegd over de resultaten van zijn gesprekken te rapporteren.

De provincie Noord-Holland coördineert de overleggen met de woningmarktregio’s Metropool regio Amsterdam en Noord-Holland Noord op verzoek van het ministerie. De gesprekken hebben  een open karakter en zijn vooral bedoeld om kennis met elkaar te delen.

Voor meer informatie:

Delia Hofman
Hofmand@noord-holland.nl
Tel: 06 20416385
 

Uitgelicht