Interview Joke Geldhof: Eerst kijken naar binnenstedelijke transformatie

(29 maart 2018)

De provincie zet in op bouwen waar behoefte aan is. Bevolkingsprognoses en woonwensen zijn daarbij leidend. Dat betekent dat zoveel mogelijk eerst binnen steden wordt gebouwd.

“Binnenstedelijk kijken wij bijvoorbeeld naar de mogelijkheden voor transformatie”, legt gedeputeerde Wonen van de provincie Noord-Holland Joke Geldhof uit. “Voormalige fabriekslocaties, kantoorpanden of gevangenissen, zoals de Bijlmerbajes, worden omgebouwd tot woningen. Ook kun je denken aan sloop en nieuwbouw. Dan worden oude woningen gesloopt waarna op die locatie nieuwe woningen worden gebouwd in een hogere dichtheid. Als wij er bovendien voor zorgen dat woningen en bedrijven vooral terechtkomen rondom stations, in plaats van gebieden die niet of nauwelijks met OV ontsloten zijn, benutten wij de ruimte in de stad optimaal en sparen wij het landschap.”
Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn locaties in beeld voor de bouw van 300.000 woningen. Tot 2040 is naar schatting behoefte aan 230.000 woningen. “Er zijn voldoende locaties”, stelt Geldhof. “De trend wereldwijd is dat mensen graag in de stad willen wonen. Dat zien wij ook in onze regio. Amsterdam en omgeving zijn een enorme trekpleister.
 

Uitgelicht