Metropoolregio Amsterdam rolt warmtenetten uit

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben 32 publieke en private partijen zich verbonden om warmtenetten verder te ontwikkelen. Doel van het programma MRA Warmte Koude is om voor 2040 een half miljoen woningen aan te sluiten op een robuust warmtenet.

Onderstaande tekst is een verslag van de workshop zoals deze is gegeven tijdens de Netwerkconferentie Duurzaam Wonen Noord-Holland op 20 april 2017.

Er zijn al een paar losstaande warmtenetten in de regio. Meer regionale netwerken zijn echter nodig om de kosten te drukken en om warmte- en koudebronnen te verduurzamen. Om de doelen te verwezenlijk is een ‘grand design’ opgesteld. Dit richt zich met name op de bestaande bebouwde omgeving, aangezien daar de opgaven het grootst zijn. Het gaat overigens niet om een blauwdruk, omdat veel punten nog niet uitgekristalliseerd zijn en er ruimte moet blijven voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Positieve en negatieve aspecten

Belangrijke uitdaging  is het aansluiten van de nieuwe warmte-koudenetten op de huidige netwerken: dit vergt meer dan even een leidinkje aanleggen. Dat wordt beslist geen makkelijke, bleek uit een inventarisatie van de positieve en negatieve kanten van warmtenetten die de deelnemers ter plekke opstelden. Zo blijkt er al een woud aan leidingen onder de grond te liggen. Dat bracht een deelnemer tot de vraag of er überhaupt nog wel ruimte is om nóg meer leidingen neer te leggen voor deze nieuwe energievoorziening? En als die ruimte er al is, hoe voorkom je dan dat andere leidingen worden beïnvloed door de warmte die door de leidingen loopt? Terechte vragen, gaven de inleiders aan. In de beginfase van deze transformatieopgave stuit het programma inderdaad op dergelijke knelpunten. Maar de urgentie die de deelnemers ervaren om actie te ondernemen is volgens hen groot. “Je voelt veel ongeduld.”

Routekaart

Maar wie begint met de noodzakelijke aanpassingen om de 500.000 woningen in 2040 aangesloten te hebben op een warmtenet? Daarvoor is binnen het MRA-programma een ‘Routekaart’ ontwikkeld. Hierin hebben de publieke en private partijen afgesproken welke acties er op korte termijn worden opgepakt om de ambities te realiseren. Gemeenten zullen daarin lokaal de regie moeten voeren, terwijl de regionale coördinatie plaatsvindt binnen het MRA-programma.

Projectontwikkelaars in de zaal vragen zich af hoe je klanten voor je kunt winnen om daadwerkelijk over te schakelen op deze duurzame energievoorziening. “Je kunt hen niet dwingen om zich op een warmtenet aan te sluiten.” Het programma ziet dit ook in. Het begint daarom met getalsmatig omvangrijke projecten, met name woningen van corporaties. “Met grote getallen kun je echt een startpunt maken. Het wordt dan sneller rendabel. En de moeite waard om verder uit te breiden door verschillende netwerken aan elkaar te knopen.” Daardoor kunnen zich meer duurzame (rest)warmtebronnen aansluiten, gaan de robuustheid en leveringszekerheidzekerheid omhoog zodat het vertrouwen toeneemt. Ook ontstaan er als het goed is meer keuzemogelijkheden voor eindgebruikers. Op die manier hoopt MRA Warmte Koude haar ambities al ‘kralen rijgend’ te verwezenlijken. Echt publiek-privaat.

Workshop MRA Warmtekoude

Uitgelicht