Nieuw hart voor Beverwijk

(29 maart 2018)

De provincie wil de ruimte rondom stations beter benutten en werkt aan levendige stationsomgevingen waar mensen graag willen werken, wonen en recreëren.

Het woonbeleid van de provincie is er op gericht om de nieuwbouwopgave in eerste instantie binnenstedelijk op te lossen. Met behulp van het programma ov-knooppunten zetten we er op in dat woningen en bedrijven vooral rondom stations worden gerealiseerd, dus in gebieden die goed met het Openbaar Vervoer bereikbaar zijn. Zo benutten wij de ruimte in de stad optimaal en sparen wij het landschap. Veel stationsomgevingen ondergaan op dit moment grote veranderingen. In een reeks van artikelen staat de ontwikkeling van steeds een ander stationsgebied centraal. Zie ook: Nieuw hart voor Beverwijk

Contactpersoon: Corine Meijer, meijerco@noord-holland.nl, telefoon 023-5143505

 

Uitgelicht