Nu aan het werk om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn

Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarlijkse Netwerkconferentie Duurzaam Wonen Noord-Holland. Thema van de conferentie is Duurzaamheid. Voorzitter van Bouwend Nederland, Maxime Verhagen, is spreker deze middag.

De conferentie vindt plaats op donderdag 20 april 2017 van 12:00-17.00 uur in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Thema van de conferentie

Hoe krijgen we bestaande en nieuwbouw volledig duurzaam? De energiedoelstelling staat centraal: in 2050 zijn alle woningen onafhankelijk van aardgas, volledig energie neutraal en aangesloten op alternatieve energievoorzieningen.

Verduurzaming van woningbouw vraagt om een visie op de duurzame leefomgeving en inzicht in en vooral aansluiting op alternatieve energievoorzieningen. We moeten nu met elkaar aan het werk om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn!

Oog hebben voor de complexiteit en voor het feit dat één partij het niet alleen kan. Samenwerking is noodzakelijk tussen gemeenten, provincie en rijk, marktpartijen, woningcorporaties, energiebedrijven, kennisinstituten en maatschappelijke spelers.

In verscheidene workshops delen wij best practices met u. Tijdens de netwerklunch en -borrel is er alle gelegenheid voor kennisdeling.

Inschrijven

Klik hier om in u te schrijven. De sluitingsdatum is 12 april.

Als u vragen heeft of meer informatie wenst te ontvangen over de conferentie, kunt u contact opnemen met Geneviève Arends, arendsg@noord-holland.nl.

 

Uitgelicht