Provincie stimuleert succesvol zelfbouw

Het zelfbouwbeleid van de provincie Noord-Holland stimuleert potentiële zelfbouw en neemt belemmeringen daarvoor weg. Dat blijkt uit onderzoek dat de STEC Groep heeft gedaan naar het zelfbouwbeleid. De provincie gaat daarom door met subsidies voor collectieve zelfbouwprojecten.

In 2013 hebben Provinciale Staten een initiatiefvoorstel aangenomen om in tenminste 15 dorpen en steden bij te dragen aan collectieve zelfbouw. Dat doel is gehaald.  Gedeputeerde Joke Geldhof: “Collectieve zelfbouw is echt een aanwinst. Mensen voelen veel meer zorg voor hun huis, dat helemaal is afgestemd op hun eigen wensen, onderhouden het beter en hebben vaak ook meer aandacht voor duurzaamheid en de openbare ruimte. Zodat ook de leefomgeving verbetert. Ook de sociale cohesie verbetert vaak in een wijk met collectieve zelfbouw. Daarnaast vind ik zelfbouw aantrekkelijk omdat je geld kunt besparen.”
De provincie heeft zelfbouw hoog op de gemeentelijke agenda gezet, concluderen de onderzoekers. Door subsidies te verlenen ondersteunt de provincie collectieven om daadwerkelijk zelf te gaan bouwen. Daarnaast stimuleert zij gemeenten en corporaties om voldoende locaties en panden voor zelfbouwers beschikbaar te stellen. De onderzoekers adviseren daarom het zelfbouwbeleid met enkele aanpassingen voort te zetten.

De provincie Noord-Holland heeft een subsidieregeling om groepen particulieren vooral in de voorfinanciering, tijdens het ontwerpen, plannen en de vergunningverlening, te helpen. Omdat juist in deze fase banken en andere instanties niet in de financiering voorzien. Voor de initiatieffase is er subsidie en voor de planontwikkelingsfase een renteloze lening. De collectieven lossen de lening af bij start van de bouw, de lening kan dan worden betaald uit de hypotheek die ieder huishouden afzonderlijk afsluit.

Naar aanleiding van het onderzoek past de provincie de subsidieregeling  enigszins aan. Er komt een duidelijker onderscheid tussen collectieve zelfbouw in nieuwbouw en in bestaande bouw. Het herontwikkelen van bestaande bouw is namelijk in het algemeen duurder. Samen met het landelijke Expertteam Eigenbouw wordt verkend of een landelijk voorfinancieringsarrangement voor collectieve zelfbouw tot de mogelijkheden behoort.

De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat haar inwoners de vrijheid hebben om zelf te kiezen waar en hoe ze willen wonen. Dit past bij haar woonvisie ‘Goed Wonen in Noord-Holland’. Bij zelfbouw zijn mensen zelf opdrachtgever en hebben ze de vrijheid om binnen gestelde randvoorwaarden een eigen woning te realiseren.

Om de zelfbouwontwikkelingen ten opzichte van de nieuwbouwproductie in de provincie op de voet te kunnen volgen, wil de provincie samen met het Rijk een benchmark ontwikkelen. Daarmee kunnen gemeenten zien hoe zij het ten opzichte van elkaar doen en kunnen gemeenten aan elkaar gekoppeld worden om van elkaar te leren. 

Meer informatie:

Ditte Valk valkd@noord-holland.nl
Marjolijn Geirnaert geirnaertm@noord-holland.nl

zelfbouwproject

Uitgelicht