Terugblik RAP-coördinatorenoverleg

(29 maart 2018)

Op dinsdag 13 maart 2018 heeft op het provinciehuis het RAP-coördinatorenoverleg plaatsgevonden. Dit is het overleg tussen de regio’s en provincie om actuele thema’s, kennis en ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren.

De hoofdthema’s die deze keer aan de orde kwamen, waren: het provinciaal Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en versnellen Woningbouw en de voortgang van de Regionale Actieprogramma’s (RAP’s). Vanuit de provincie heeft Jan-Jaap Visser een toelichting gegeven op de uitgangspunten en het proces van het programma en de relatie met uitkomsten Fakton-verdiepingsslagen.. Met de regio’s is besproken hoe de middelen effectief voor de versnelling in kunnen worden gezet.

Toen was het de beurt aan de regio’s om met elkaar te delen hoe de voortgang van de Regionale Actie Programma’s in de eigen regio verloopt. Wat is er de afgelopen tijd gedaan aan de verduurzaming van woningen? Hoe kom je als regio tot een goede duiding van de kwalitatieve vraag naar woningen? Met andere woorden: Hoe zorg je als regio dat je de juiste woningen op de juiste plek bouwt? Om de kwalitatieve vraag goed in beeld te krijgen, hanteren de regio’s verschillende aanpakken. Er wordt gebruik gemaakt van onderzoeken, zoals de WIMRA en woonwens-onderzoeken. Ook worden er aanvullende onderzoeken uitgevoerd, zoals naar verhuisbewegingen en enquêtes bij inwoners over verschillende woonaspecten. Sommige regio’s werken met een afwegingskader, waaraan woningbouwplannen kwalitatief worden afgewogen.

Tot slot is besproken op welke wijze de RAP-afspraken handig gemonitord kunnen worden. De regio’s volgen de voortgang van de RAP-afspraken verschillend. Er wordt nagedacht over een pragmatische manier om de voortgang van de RAP-afspraken in de provinciale monitor op te nemen.

Contactpersoon: Aurelia Orlowski, tel. 023-5143723, orlowskia@noord-holland.nl

 

Uitgelicht