Werken aan verduurzaming woningvoorraad

In maar liefst zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord zijn woningeigenaren in beweging gebracht om energie te besparen en meer duurzame energie in te zetten. Dit is te danken aan een gezamenlijk initiatief van de RUD Noord-Holland Noord en het Duurzaam Bouwloket.

Onderstaande tekst is een verslag van de workshop zoals deze is gegeven tijdens de Netwerkconferentie Duurzaam Wonen Noord-Holland op 20 april 2017.

West-Friesland was de eerste regio die in 2013 een Duurzaam Bouwloket kreeg en ging onder leiding van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) succesvol van start. De gemeenten werden betrokken voor de couleur locale en voor het brengen van de boodschap richting de bewoners.

Winnaars per woningtype

De aan te pakken wijken werden geselecteerd op basis van openbare data zoals de energielabels van de woningen in de wijk. Na het opstellen van een advies per woningtype, werd via loting bepaald welke woningen daadwerkelijk mee konden doen aan het project. Bewoners werden vervolgens gericht benaderd per brief. De uitnodigingsbrief is steeds door de gemeente verzonden, maar de gemeente Wormerland ging nog een stap verder: “Wij zijn van deur naar deur gegaan. Dat werkte.”

Het project koos per woningtype één ‘winnaar’, die een advies op maat kreeg. Onder meer met behulp van infraroodopnamen volgde een 2,5 uur lang onderzoek om te inventariseren met welke maatregelen de woning duurzamer kon worden gemaakt.

Workshop regionale samenwerking

Lokale bedrijven

Het opstellen van de adviesrapporten kostte wel de nodige tijd. Aan de hand hiervan werden lokale bedrijven benaderd om met een goede aanpak te komen. De bedrijven waren blij dat zij in een vroeg stadium betrokken werden, merkte het projectteam. Dit leverde veel op. In Den Helder deden installateurs bijvoorbeeld een gezamenlijk voorstel. In een ander geval werd een kortingsactie gerealiseerd, waarbij bewoners vloerisolatie konden krijgen met 10% voordeel.

Resultaten

Er is 22,5 mln euro geïnvesteerd in de maatregelen, oftewel gemiddeld € 3000 per woning. Daarvan is circa 170 euro per woning door de overheid gefinancierd. Dit komt neer op een multiplier van 17 en dat is zondermeer een heel goed resultaat. In totaal zijn tussen 2015 en 2017 in 3000 woningen één of meer maatregel(en) uitgevoerd. Dat betekent dat in totaal bijna 20% van de aangeschreven woningen – 2,8 % van de alle woningen in de regio - is verbeterd. Dat is weliswaar een mooi resultaat, maar niet voldoende. De landelijke doelstelling van de Sociaal Economische Raad is namelijk dat 10% van de woningen inmiddels verbeterd moeten zijn.
Al met al zijn er nog veel kansen zijn om de particuliere woningvoorraad verder te verbeteren. Mensen die gebruik hebben gemaakt van het Duurzaam Bouwloket komen vaak weer terug met vragen. Inmiddels is er gestart met de ontwikkeling van een Duurzaam Bouwloket 2.0, in samenwerking met andere regio’s. Ook bedrijven moeten echt de markt op. Neem het voorbeeld van mobieltjes, waar nog maar kort geleden evenmin vraag naar was. Doordat de aanbieders gewoon de markt op zijn gegaan, heeft iedereen nu een mobiele telefoon. Een wenkend perspectief!


 

Uitgelicht