Dilemma’s direct bij de horens vatten

(04 oktober 2018)

PRIP, de afkorting staat voor PRovinciaal Initiatieven Platform, vormt de werkwijze om mogelijke knelpunten in de ruimtelijke ontwikkeling in een pril stadium te tackelen. Wekelijks worden dilemma’s, veelal met een ruimtelijke impact, volgens een strakke aanpak besproken met voor- en tegenargumenten. Een integraal samengestelde groep collega’s bepaalt in één uur tijd een standpunt waar in het verleden weken over werd gedaan.

Elke maandagochtend om 10.00 uur vindt er een PRIP-sessie plaats binnen de provinciale organisatie. Alle verschillende beleidsvelden zitten dan aan tafel om ervoor te zorgen dat een gemeente of een initiatiefnemer snel duidelijkheid van de provincie krijgt. Het is de verantwoordelijkheid van alle betrokken ambtenaren om erbij te zijn als een onderwerp besproken wordt waar zij iets van weten of vinden. Na iedereen gehoord te hebben, neemt de directeur aan het eind van het PRIP een besluit over het ambtelijk standpunt van de provincie.

Versnellen

De uitleg roept bij een van de deelnemers de vraag op of de directeur zo maar een besluit kan nemen, dus zonder bestuurlijke borging. Provinciemedewerker Jelle Blaauwbroek antwoordt dat bij een gemeentelijk initiatief voorheen niet snel duidelijk was 'hoe de provincie er in zit'. “Dit instrument beoogt het ambtelijk advies te versnellen. Daarna moet, net als voorheen, een advies soms nog naar het bestuur. Het PRIP-en dient ook om de bestaande cultuur te doorbreken. Plus, mensen met elkaar in gesprek brengen, dus over de verschillende sectorale muren heen.”

Rollenspel

In de workshop wordt de PRIP-aanpak geoefend aan de hand van een concrete casus. Dit gebeurt in een rollenspel waarin de deelnemers de werkwijze zelf kunnen ervaren. Iedereen krijgt een briefje met onderbouwing die bij de eigen rol past, waarna de casus wordt doorgesproken. De deelnemers leven zich goed in, waardoor er een leuke discussie staat en mensen standpunten innemen die soms tegengesteld zijn aan hun gebruikelijke positie. Voor een deelnemende wethouder, Jelle Beemsterboer van de gemeente Schagen, was het bijvoorbeeld wat onwennig nu zelf als provinciebestuurder op te moeten treden.

Tijdsdruk zorgt voor focus

Het valt de deelnemers op dat bij de mogelijke conclusies geen 'volmondig ja' staat. “Dat komt misschien wat negatief over. Maar eigenlijk is het juist logisch”, legt Blaauwbroek uit. “Er worden namelijk geen projecten ‘gepript’ waarbij een positieve uitkomst van te voren vast staat. Het zijn altijd projecten die niet zonder meer realiseerbaar zijn.” Hij legt uit dat in het PRIP de voor- en tegenargumenten integraal worden besproken en gewogen. “Een goede voorbereiding van de deelnemers is van belang om al de kennis van de deelnemers in een uur te gebruiken. Te meer daar het vaak om complexe projecten gaat. Doordat iedereen zo betrokken is, lukt 't wel! De tijdsdruk zorgt daarbij voor focus.” 

Andere deelnemers vonden dat ze wat te weinig informatie hadden om tot een standpunt te komen. Blauwbroek haakt hier meteen op in. “De zin 'we hebben meer informatie nodig' levert normaal gesproken een standje op, maar werd nu door de vingers gezien. Díe valkuil willen we juist voorkomen, omdat we daarmee een standpunt blijven vermijden. Een PRIP moet immers duidelijkheid geven. Mogelijke onduidelijkheden moeten dus beantwoord worden.”

Zo vroeg mogelijk

“Maar in welke fase van een project is een PRIP handig?”, vraagt een andere deelnemer. “Hoe concreet moet de casus al zijn?” Maaike Alles, collega van Blaauwbroek, antwoordt dat de provincie in een zo vroeg mogelijk stadium wil adviseren. “Zodra het iets is dat voldoende body heeft om beperkingen duidelijk te krijgen, is het PRIP-rijp.”

Op locatie

Blaauwbroek moedigt de deelnemers tot slot aan om gebruik te maken van PRIP. “Een bijeenkomst kan bovendien op locatie plaatsvinden. Dat is handig als er bijvoorbeeld veel gemeenteambtenaren bij betrokken zijn.” Tot slot vraagt hij aan deelnemers die eerder al eens een ‘echte’ PRIP hebben meegemaakt, of zij enthousiast zijn geworden. Dit blijkt het geval te zijn. Michiel Driessen van de gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude werpt zich zelfs op als ambassadeur: “Ik ben er zeker voorstander van. Doordat we met ons project juist in vroeg stadium zaten, kregen we richting en kunnen plannen nog worden aangepast. Dat helpt om een project sneller te realiseren!”

Meer informatie

Bekijk hier de presentatie over PRIP of neem contact op met Maaike Alles, beleidsadviseur Provincie Noord-Holland allesm@noord-holland.nl, telefoon +31 23 51 44 195.

Uitgelicht