Gemeenten/corporaties

De provincie stimuleert zelfbouw in Noord-Holland. Zelfbouw is optimaal vraaggericht, levert betaalbare woningen met een goede kwaliteit op en zorgt voor meer betrokkenheid van inwoners. De provincie stimuleert gemeenten en woningcorporaties om kavels en panden ter beschikking te stellen voor zelfbouw.

Voordelen voor gemeenten en corporaties

Er zijn veel voordelen voor gemeenten en corporaties te behalen met zelfbouw. Denk aan sociale cohesie, diversiteit en betaalbaarheid. Het blijkt dat bewoners die samen woningen en woonomgeving bouwen een sterkere band hebben dan 'toevallige buren'. Met zelfbouw ligt de focus op variatie/diversiteit. Een woning die in eigen beheer wordt gebouwd, krijgt de koper in eigendom tegen kostprijs. Andere voordelen zijn de stedenbouwkundige kwaliteit, het bevorderen van eigen woningbezit en het verbinden van bepaalde groepen aan een stad of wijk. Dit zien we vooral terug bij kluswoningen, waar huurders in staat zijn een kluswoning te kopen. Voor gemeenten is ook interessant om te zien hoe zelfbouw als katalysator kan werken bij gebiedsontwikkeling. Dit zien we bijvoorbeeld in Buiksloterham Amsterdam.

Interviews met wethouders en corporatiedirecteuren

Waarom zou een gemeente zich inzetten voor zelfbouw? Dat kunnen de wethouders het beste zelf vertellen. Daarom vroeg de provincie een aantal wethouders en corporatiedirecteuren waarom en hoe zij zelfbouwers de ruimte geven.

Ondersteuning voor gemeenten

Het expertteam Eigenbouw van het Rijk helpt gemeenten verder in de opzet en uitwerking van beleid en projecten. Het Rijk heeft een toolbox ontwikkeld met informatie over diverse zelfbouw thema’s. 
Zie:

Woningcorporaties

Woningcorporaties kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren aan zelfbouw. Woningcorporatie als initiatiefnemer Een woningcorporatie kan zelf het initiatief nemen voor een zelfbouwproject, zoals Klussen op de Klarenstraat en De Dappere Maurits, beide in Amsterdam.

Woningcorporatie als initiatiefnemer

Een woningcorporatie kan zelf het initiatief nemen voor een zelfbouwproject, zoals Klussen op de Klarenstraat en De Dappere Maurits. Beide projecten zijn in Amsterdam. 

Woningcorporatie als deelnemer

Corporaties kunnen ook deelnemen aan een zelfbouwproject en zo betaalbare woningen op de markt brengen. De gebouwde woningen kunnen met de Koopgarantregeling op de markt worden gebracht. Dit betekent dat de corporatie korting op de marktwaarde geeft én een terugkoopgarantie biedt aan de koper. Deze regeling is bijvoorbeeld toegepast bij De Vrijegeest in de gemeente Castricum.

Woningcorporatie als adviseur en vangnet

Woningcorporaties kunnen collectieve zelfbouwers adviseren en het bouwproject begeleiden. De woningcorporatie kan hiervoor een vergoeding krijgen van de collectieve zelfbouwgroep, bijvoorbeeld vanuit de subsidie van de provincie. Corporaties kunnen zelfbouwgroepen ook steunen door niet-verkochte woningen over te nemen.

Zie ook: