Erfgoed van de maand

In de rubriek 'Erfgoed van de maand' staat elke maand een bijzonder gebied, gebouw, vindplaats of historische plek in de provincie centraal.

 • Verhalen uit de Provinciale Atlas

  De Provinciale Atlas is een bijzondere beeldcollectie die bestaat uit prenten, tekeningen, kaarten en foto’s die betrekking hebben op de hele provincie. In totaal gaat het om zo’n 82.000 objecten.
 • Erfgoed van de maand - Religieus erfgoed

  (22 december 2020) Religieuze gebouwen zijn vaak het middelpunt van dorp, stad of regio. Meestal hebben ze bijzondere interieurs en hun historie gaat vaak verder terug dan het zichtbare kerkgebouw zelf.
 • Erfgoed van de maand - De Gooi en Vechtstreek

  (30 november 2020) De Gooi en Vechtstreek is een rijk gebied, vol met landschappelijke en historische schatten. Veel sporen van het verleden zijn nog zichtbaar in dit landschap. Een landschap gevormd door ijs, water, wind en de mens.
 • Erfgoed van de maand – Engelmunduskerk

  (28 oktober 2020) De Engelmunduskerk is al minstens 9 eeuwen het hart van Velsen-Zuid, de historische kern van het huidige Velsen. De geschiedenis van de kerk gaat waarschijnlijk nog verder terug tot het jaar 720 toen in Velsen, mogelijk op deze plek, een houten kerkje werd gesticht.
 • Erfgoed van de maand - Industrieel erfgoed

  (28 september 2020) Met de opkomst van de industrie in de 19de eeuw verschenen in Noord-Holland allerlei soorten industriële gebouwen. Fabrieken, scheepswerven, gasfabrieken en hoge schoorstenen verrezen in het landschap, vaak langs waterwegen.
 • Erfgoed van de maand - Molens

  (25 augustus 2020) Molens zijn onlosmakelijk verbonden met het landschap van Nederland en Noord-Holland. Al eeuwen leveren molens kracht om allerlei producten te maken. Maar bovenal staan ze symbool voor de strijd tegen het water in de laaggelegen polders.
 • Erfgoed van de maand - Stolpboerderijen: piramides in de polder

  (27 juli 2020) In het Noord-Hollandse landschap is de stolpboerderij een opvallende verschijning met haar vierkante vorm en piramidevormig dak. De streekgebonden erfinrichting van de stolp en de kenmerkende gevelindeling zijn bepalend voor de identiteit van de Noord-Hollandse dorpen, steden en het cultuurlandschap.
 • Erfgoed van de maand - Verdwenen kastelen

  (19 juni 2020) In het huidige Noord-Holland stonden in de Middeleeuwen ruim 80 kastelen. De machtige lokale en regionale adel pronkte met hun bezit en benutte de kastelen om hun grondgebied te verdedigen.
 • Erfgoed van de maand - het Oer-IJ

  (14 mei 2020) Het kustlandschap van Noord-Holland is voortdurend in beweging. Daar waar een duinenrij het westen van de provincie nu als vanzelfsprekend afsluit, lagen vroeger zeegaten waar rivieren uit het binnenland afwaterden op zee.
 • Erfgoed van de maand - Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie

  (20 april 2020) De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie speelden een bijzondere rol voor de Nederlandse vrijheid. 75 jaar na de bevrijding zijn onderdelen van deze linies nog volop te zien en te beleven in het landschap.
 • Erfgoed van de maand – grenspalen

  (19 maart 2020) Verscholen in het gras of prominent aanwezig op een kruising: op verschillende plekken in het Noord-Hollandse landschap staan historische grenspalen.
 • Erfgoed van de maand – de Wierdijk

  (13 februari 2020) De Wierdijk beschermde het eiland Wieringen eeuwenlang tegen de Zuiderzee. Een wierdijk bestond uit palen waarachter de grond werd verstevigd met wier uit de Waddenzee.
 • Erfgoed van de maand – Droogmakerij de Beemster

  (13 januari 2020) Droogmakerij de Beemster is 1 van de 4 UNESCO werelderfgoederen die de provincie Noord-Holland rijk is. Deze droogmakerij was een van de eerste droogmakerijen in Nederland en is het summum van het door de mens geschapen en geordende landschap. Op verschillende manieren kun je dit werelderfgoed zelf beleven.