Monumenten en herbestemming

De provincie wil leegstand en verval van specifiek erfgoed van provinciaal belang, zoals industrieel, agrarisch en religieus erfgoed, tegengaan. Met alleen restauratie en onderhoud is het niet altijd mogelijk om monumenten te behouden. Daarom zet de provincie in op het blijvend gebruik van monumenten door herbestemming. Ook investeert Noord-Holland in restauratie.

Noord-Holland telt 14.000 rijksmonumenten (waarvan 8.000 in Amsterdam). Daarnaast zijn er 500 provinciale monumenten en enige duizenden gemeentelijke monumenten buiten Amsterdam. Monumenten zijn wettelijk beschermd. Een eigenaar heeft een vergunning van de gemeente nodig om zijn of haar monument te restaureren, verbouwen of slopen.

Om eigenaren van monumenten wegwijs te maken in de kennis, kansen, advies en financieringsmogelijkheden bij de provincie Noord-Holland is een wegwijzer voor monumenten opgesteld. Deze wegwijzer helpt om erachter te komen of en zo ja, hoe de provincie Noord-Holland kan ondersteunen bij het behouden van het monument. In de wegwijzer staat onder andere informatie over (subsidies voor) onderhoud, restauratie, verduurzaming, herbestemming en het Noord-Hollands fonds voor herbestemming, verduurzaming en restauratie van monumenten.

Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland is het loket voor gemeenten voor vragen over erfgoed, archeologie, monumentenzorg, herbestemming, cultuurlandschap en cultuurhistorie in de omgevingswet. Ook ontwikkelt het Steunpunt activiteiten voor herbestemming, zoals netwerkbijeenkomsten voor gemeenten en de Dag van de herbestemming. Het Steunpunt begeleidt jaarlijks 1 project in het herbestemmingsproces. Daarnaast verzamelt het steunpunt goede voorbeelden van herbestemming.