Geniedijk

Geniedijk

De omgeving van de Geniedijk in de Haarlemmermeer is een unieke plek en onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. In het gebied rondom de Geniedijk is veel behoefte aan (economische) ontwikkelingen. De provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed werken daarom de komende maanden aan een ‘Ontwikkelkader Erfgoed en Ruimte’. Het kader is bedoeld om toekomstige (economische) ontwikkelingen in het gebied, zoals bebouwing, op een goede manier samen te laten gaan met de beschermde UNESCO-status van de Geniedijk en haar omgeving. (Foto: Kees van der Veer)

Vragenlijst Geniedijk

Vragenlijst Geniedijk

Woont, werkt of onderneemt u in het gebied rondom de Geniedijk? En wilt u inbreng leveren? Vul dan de vragenlijst in. De vragenlijst is belangrijk voor het opstellen van het ontwikkelkader omdat het ons inzicht geeft in welke belangen er spelen in het gebied en welke ontwikkelplannen er zijn.

Meer informatie

Actueel

Presentatie Dag van de Geniedijk

Op 10 mei vond de Dag van de Geniedijk plaats. We spraken met bewoners, ondernemers en eigenaren in het gebied rondom de Geniedijk.

Bekijk de presentatie die daar is gegeven. 
 

Kaart

Kaart Geniedijk

Het ontwikkelkader is bedoeld voor ontwikkelingen in een gebied van ongeveer 1000 meter aan beide zijden van de Geniedijk, tussen de Ringvaart en het spoor in Hoofddorp.  

Partners

Logo's partners - gemeente Haarlemmermeer en Ministerie

Zie ook