Projecten

De loods herbestemming werkt aan verschillende projecten.

Westerkerk Enkhuizen

Enkhuizen is een stad met veel rijksmonumenten, ze kent zoveel mooie oude gebouwen dat het soms aandoet als een openlucht museum. De Westerkerk is daar een goed voorbeeld van; een prachtige kerk met een unieke bibliotheek, de Librije, een sacristie met goudleerbehang, een koorhek uit 1547 met zeer bijzonder houtsnijwerk. De kerk staat op de Unesco top 100 van Nederlandse monumenten.
De kerk (en de naastgelegen Costerije) is in beheer (en onderhoud) bij Stichting Westerkerk Enkhuizen. Deze stichting heeft geen gemakkelijke taak. Om wat meer inkomsten te genereren streeft de stichting ernaar om de naastgelegen toren en de Costerije te betrekken bij de exploitatie van het geheel. De loods zet zich in om de verbetering van de exploitatie vorm te geven en ondersteunt de stichting in deze missie.

Bierkade Enkhuizen

Aan de Bierkade ligt een mooi oud pakhuis dat deels is gebouwd in 1768. De huidige gebruiker heeft zijn bedrijfsactiviteiten gestaakt. De gemeente denkt na over een integrale ontwikkeling van het pand en de naastgelegen kavels en heeft een architect gevraagd om een ruwe opzet. Dit zou het kader moeten vormen voor de verdere ontwikkeling. Er zijn een aantal initiatiefnemers die dit mooie gebouw wel zouden willen herbestemmen en de naastgelegen terreinen graag willen invullen met woningbouw.

Nutszaal Enkhuizen

De nutszaal is voortgekomen uit de activiteiten van de in 1784 opgerichte Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Later werd dit gebouw onderdeel van de Nutsspaarbank. Het zaaltje, een soort concertzaal, beroemd om haar akoestiek, is met het voormalige bankgebouw bij een nieuwe eigenaar gekomen die er een nieuwe bestemming voor zoekt. De loods helpt mee bij dit traject, onder andere door middel van haalbaarheidsonderzoeken.

Landgoed Larenberg te Laren

Het landgoed Larenberg stamt uit 1834 en is ontworpen door J.D. Zocher jr. Op het landgoed staan een aantal rijksmonumentale gebouwen die in slechte staat verkeren. De eigenaar wil de monumenten graag herstellen en ook het landgoed in goede staat brengen. De loods denkt mee hoe deze plannen financieel gerealiseerd kunnen worden.

Grote kerk Oostzaan

De grote kerk in Oostzaan is een kruiskerk met houten toren uit 1760. De kerk is eigendom van en in gebruik bij de protestantse kerk van Oostzaan. Aan de kerk is een stichting tot behoud van de grote kerk verbonden. De loods helpt stichting en kerk bij het opzetten van een exploitatie. 

De nieuwe energie in Haarlem

Lingotto is voorjaar 2018 samen met KBK de nieuwe eigenaar geworden van de monumentale onderdelen van de Nieuwe Energie in Haarlem. Een prachtig terrein met veel bijzondere gebouwen. Deze plek heeft al een lange geschiedenis en de herbestemming en restauratie heeft al te lang op zich laten wachten. De nieuwe eigenaren willen er een culturele hotspot van maken. Stapsgewijs worden onderdelen opgeknapt en herbestemd. De loods is gevraagd mee te denken over kansen en bedreigingen en helpt de initiatiefnemers met monumentale vraagstukken. 

Grote Kerk Medemblik

De grote of Bonifaciuskerk in Medemblik is gebouwd omstreeks 1404. De kerk is eigendom van de protestantse kerk te Medemblik. De toren, die ouder is dan de kerk, is eigendom van de gemeente Medemblik. Opvallend is de scheefstand van de toren. Zijn hoogte is bijna 71 meter. De kerk is een 3-beukige hallenkerk met gebrandschilderde ramen uit 1670 en een orgel uit 1671, gemaakt voor Pieter Backer. De loods helpt de kerk bij haar toekomstige stappen besluiten te nemen.

Broekerveiling Broek op Langedijk

De Broekerveiling is een uniek museum met veel authentieke gebouwen dat laat zien hoe in deze omgeving vroeger groente werd geveild. Het museum werkt aan een intensiever gebruik van haar gebouwen en wil ook buiten het museum erfgoed toevoegen aan de collectie. Door de zakelijke markt direct te benaderen en wellicht zelfstandige horeca toe te voegen, ontstaat hier een interessante propositie die de kosten van het onderhoud van de gebouwen en de eilanden beter ondersteunt. 
Een adviesbureau heeft een toekomstvisie gemaakt voor de Broekerveiling, waarbij de loods ook een rol heeft gespeeld. Na vaststelling in de raad kan de uitvoering ter hand worden genomen. Met de loods zullen dan de duurzaamheidsmaatregelen van met name de monumentale gebouwen worden ontwikkeld.

Drijfriemenfabriek Haarlem

De plek die bij veel Haarlemmers bekendstaat als de Oerkap wordt opgeknapt, maar behoudt haar culturele inslag. De oude drijfriemenfabriek blijft ook in de toekomst als oefenruimte voor bandjes beschikbaar. De loods helpt de initiatiefnemers met hun financieringstraject.

Kerkenvisies

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft aan alle gemeenten in Nederland budget beschikbaar gesteld om een kerkenvisie op te stellen. De gemeenten die daar gebruik van maken, voeren het proces zelf uit. De loods kijkt mee met diverse gemeenten en adviseert de gemeenten vooral met betrekking tot het her- en bijbestemmingsbeleid.
 

Uitgelicht