Projecten

De loods herbestemming werkt aan verschillende projecten.

Westerkerk Enkhuizen

Enkhuizen kent zoveel mooie oude gebouwen dat het soms aandoet als een openlucht museum. De Westerkerk is daar een goed voorbeeld van; een prachtige kerk met een unieke bibliotheek en zeer bijzonder houtsnijwerk. De kerk (en de naastgelegen Costerije) is in beheer (en onderhoud) bij een stichting. Deze stichting heeft geen gemakkelijke taak. Om wat meer inkomsten te genereren streeft de stichting ernaar om de naastgelegen toren en de Costerije te betrekken bij de exploitatie van het geheel. De Loods zet zich in om de verbetering van de exploitatie vorm te geven en ondersteunt de stichting in deze missie.

Bierkade Enkhuizen

Aan de Bierkade ligt een mooi oud pakhuis dat deels is gebouwd in 1768. De huidige gebruiker heeft zijn bedrijfsactiviteiten gestaakt. De gemeente denkt na over een integrale ontwikkeling van het pand en de naastgelegen kavels en heeft een architect gevraagd om een ruwe opzet. Dit zou het kader moeten vormen voor de verdere ontwikkeling. Er zijn een aantal initiatiefnemers die dit mooie gebouw wel zouden willen herbestemmen en de naastgelegen terreinen graag willen invullen met woningbouw.

De nieuwe energie in Haarlem

Lingotto is voorjaar 2018 samen met KBK de nieuwe eigenaar geworden van de monumentale onderdelen van de Nieuwe Energie in Haarlem. Een prachtig terrein met veel bijzondere gebouwen. Deze plek heeft al een lange geschiedenis en de herbestemming en restauratie heeft al te lang op zich laten wachten. De nieuwe eigenaren willen er een culturele hotspot van maken. Stapsgewijs worden onderdelen opgeknapt en herbestemd. De Loods is gevraagd mee te denken over kansen en bedreigingen en helpt de initiatiefnemers met monumentale vraagstukken. 

Stoomtram Hoorn-Medemblik

Dit bijzondere museum laat elke dag oude stoomtrams rijden over het traject Hoorn-Medemblik. Er komen meer dan 100.000 bezoekers per jaar. Ook worden bijzondere locomotieven en rijtuigen opgeknapt in een oude rijtuigenloods. Het museum wil duurzamer worden en de rijtuigenloods toegankelijk maken voor het publiek. Zo kan het museum een uitgebreider programma aanbieden. Maar dan moet er wel geïnvesteerd worden in de rijtuigenloods. De loods helpt met het financieringsplan en de begroting.

Seinwezen

Het Seinwezen in Haarlem is een oude werkloods aan het spoor. Dit multifunctionele gebouw met vele huurders en gebruikers, is toe aan een volgende stap. Seinwezen wil gastvrijer worden en de klanten beter kunnen bedienen vanuit een eigen keuken. Ook de luchtbehandeling en verwarming moeten worden vernieuwd. De loods helpt bij het opstellen van een passende financiering.

Gemaal de Poel

Tussen het IJsselmeer en een binnenwater onder Monnickendam (de Poel) staat een gemaal buiten dienst met 2 pompen erin. De gemeente staat positief tegenover herbestemming en er is belangstelling in de markt. Er heeft zich al een aantal partijen gemeld. Eigenaar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier denkt mee. Omdat het gebouw in het gebied ligt van het programma Markermeerdijken kan er wellicht een combinatie gevonden worden. Gedacht wordt aan watersport, museale functies en horeca. 

Grote kerk van Beverwijk

Deze kerk doet zijn naam eer aan. Het is een groot gebouw met 3 beuken. De ruimte is hoog en bijzonder. Maar klimatologisch vraagt dit gebouw om een forse investering voordat het permanent hergebruikt kan worden. Op dit moment worden in het gebouw veel lokale initiatieven gehouden. Deze initiatieven genieten draagvlak in de omgeving, maar ze brengen niet voldoende op om het gebouw over een langere periode goed te onderhouden. Is er een functie toe te voegen waardoor dit wel kan? In december 2017 organiseert de loods een lunchbijeenkomst rondom deze vraag.

Broekerveiling Broek op Langedijk

De Broekerveiling is een uniek museum met veel authentieke gebouwen dat laat zien hoe in deze omgeving vroeger groente werd geveild. Het museum werkt aan een intensiever gebruik van haar gebouwen en wil ook buiten het museum erfgoed toevoegen aan de collectie. Door de zakelijke markt direct te benaderen en wellicht zelfstandige horeca toe te voegen, ontstaat hier een interessante propositie die de kosten van het onderhoud van de gebouwen en de eilanden beter ondersteunt. De provincie helpt mee bij het onderzoek naar bredere beheermogelijkheden en hoe dit het beste kan worden vormgegeven.

Dorpskerk Opperdoes

Deze kerk is herbouwd in 1530 nadat hij in 1517 door Grote Pier was platgebrand. De kerk wordt multifunctioneel gebruikt binnen het thema 'vieren, gedenken, beleven', maar het is lastig voldoende inkomsten te genereren in dit gebied. Dit is mede het gevolg van de afspraak die de beheerstichting met de gemeente heeft moeten maken: geen zelfstandige horeca. Is de oplossing meer commercieel gebruik door bijvoorbeeld een kookstudio of een samenwerking met het Dorpshuis? In elk geval moet er in de kerk en in de oude brandweerkazerne iets meer gebeuren om de kosten van onderhoud terug te verdienen. Wie heeft er ambitie in deze regio?

Spectaculaire verplaatsing van pakhuis in Wormerveer

Een vervallen pakhuis staat op de huidige plek, een fabrieksterrein, vooral in de weg. De eigenaar mag het niet slopen, maar kan de ruimte wel gebruiken. Een echte liefhebber (eigenaar van gebouw de Adelaar aan de overkant) heeft de oplossing gevonden: verplaats het pakhuis en restaureer en gebruik het weer als pakhuis op de nieuwe plek. De provincie denkt mee over de financiering van het traject via het nieuwe Fonds Herbestemming. 

Oude raadhuis Grootschermer

Het oude raadhuis van Grootschermer is een gebouw met een rijke historie. Het is rond 1630 gebouwd. Sinds vorig jaar is het gebouw van een stichting die onder andere vergaderruimte verhuurt in het gebouw. Het is ook een trouwlocatie en er is ruimte voor private dining. In het gebouw kunnen meer en nieuwe activiteiten plaatsvinden. Het bestuur wil de komende tijd samenwerkingen aangaan met onder andere de nabijgelegen kerk, met restaurants en mogelijk met plekken waar mensen kunnen overnachten. De loods denkt mee over nieuwe activiteiten.

Stolpboerderij in Den Oever

Een oude en vervallen stolp in Den Oever moet nodig worden opgeknapt. Het gebouw is een provinciaal monument en is eigendom van de gemeente. Een woonfunctie, een zorgwoonfunctie of een bed & breakfast behoren tot de mogelijkheden en bijbouwen is niet uitgesloten. De loods helpt met het zoeken van een initiatiefnemer die er iets mee wil en kan. Er hebben zich al 2 kandidaten aangemeld.

Drijfriemenfabriek Haarlem

De plek die bij veel Haarlemmers bekendstaat als de Oerkap wordt opgeknapt, maar behoudt haar culturele inslag. De oude drijfriemenfabriek blijft ook in de toekomst als oefenruimte voor bandjes beschikbaar. De loods helpt de initiatiefnemers met hun financieringstraject.

Kerk Oostgraftdijk

Deze kleine kerk is gekocht en wordt herbestemd tot woning. De initiatiefnemers zijn druk met het verduurzamen van de kerk. Spannend daarbij is het eventueel aanbrengen van zonnecellen op het dak. Een aloude discussie bij monumenten. De loods helpt bij de financiering van de verduurzaming.

Uitgelicht