Regelingen en subsidies

De provincie Noord-Holland zet allerlei instrumenten in om herbestemming te stimuleren: financiële instrumenten zoals subsidies (voor Rijks- en provinciale monumenten) of leningen en advies en ondersteuning door het steunpunt monumenten en archeologie.

Monumentenwijzer

Om eigenaren van monumenten wegwijs te maken in de kennis, kansen, advies en financieringsmogelijkheden bij de provincie Noord-Holland is een wegwijzer voor monumenten opgesteld. In de wegwijzer voor monumenten staat onder andere informatie over herbestemming van monumenten en de hiervoor beschikbare subsidies.

Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland is het loket voor gemeenten voor vragen over erfgoed, archeologie, monumentenzorg, herbestemming, cultuurlandschap en cultuurhistorie in de omgevingswet. Ook ontwikkelt het Steunpunt activiteiten voor herbestemming, zoals netwerkbijeenkomsten voor gemeenten en de Dag van de herbestemming. Het Steunpunt begeleidt jaarlijks 1 project in het herbestemmingsproces. Daarnaast verzamelt het goede voorbeelden van herbestemming.

 

Uitgelicht