Wat doet de loods herbestemming?

De loods herbestemming verbindt bijzondere gebouwen (monumenten) aan initiatieven. Doel is het gebruik en behoud van die bijzondere gebouwen. De focus ligt op religieus, agrarisch en industrieel erfgoed. De loods werkt ook als adviseur op afstand mee aan de randvoorwaarden op het gebied van planologie, contractering, exploitatie en financiering.

De focus ligt op religieus, agrarisch en industrieel erfgoed. De loods werkt ook als adviseur op afstand mee aan de randvoorwaarden op het gebied van planologie, contractering, exploitatie en financiering.

Bij herbestemmingsprojecten kunt u de loods raadplegen over deze onderwerpen:

Een gebouw of gebruiker, huurder of koper vinden

Welke bijzondere gebouwen staan leeg of komen beschikbaar? Waar kunt u gebouwen vinden die passen bij het doel dat u nastreeft? Hoe vindt een eigenaar kopers of huurders als er ook nog een doelstelling is voor de toekomst van het gebouw? In de grote steden is er veel vraag naar bijzondere gebouwen. Op het platteland is die vraag minder. Toch liggen ook daar kansen.

Het gebouw aanpassen

Monumenten zijn beschermde gebouwen. Daarom zijn er beperkingen aan de mogelijkheden om iets te veranderen. Binnen de provincie adviseert de monumentencommissie over vergunningsaanvragen en op landelijk niveau denkt de Rijksdienst Cultureel Erfgoed mee. Er wordt niet alleen naar het verleden gekeken, maar ook naar de context en toekomst van de plek en het gebouw. Het is belangrijk hier zo vroeg mogelijk over in gesprek te gaan.

Aanpassingen aan het bestemmingsplan 

Is dat wel nodig? Hoe lang duurt het? En wat kost het?

Contractvormen

Bij verkoop, verhuur of erfpacht zijn er vaak vragen over de relatie tussen de eigenaar, de gebruiker en de benodigde investeringen. De loods kan adviseren en maatwerk leveren.  

Financiering

Bij herbestemming kunt u kiezen tussen een langzame en geleidelijke transformatie of een eenmalige grote investering. Die keuze hangt af van onder meer grootte, verdiencapaciteit en financieringsmogelijkheden. De loods is goed thuis in de wereld van financieringen en kan initiatiefnemers en eigenaren verder helpen op het gebied van subsidiemogelijkheden, leningen en crowdfunding.

Duurzaamheid

Oude gebouwen zijn vaak slecht geïsoleerd en hebben oude technische installaties. Het vraagt grote investeringen om dit op te lossen. Soms kan een vernieuwende techniek uitkomst bieden, ook zijn er subsidies voor duurzaamheidsvraagstukken.

Samenwerking

Herbestemming vraagt vaak om samenwerking tussen verschillende partijen. De eigenaar, gebruikers, omwonenden, gemeente en soms ook de provincie dragen bij aan succesvolle herbestemming. De taken en de rollen moeten vanaf het begin duidelijk zijn. De loods kan daarbij helpen. Soms nemen omwonenden het initiatief. Juist in dit soort gevallen is er vaak behoefte aan kennis.

Gebiedsontwikkeling

Herbestemming is belangrijk voor het behoud van een gebouw en voor de omgeving. De ontwikkeling van een bijzonder gebouw kan het startpunt zijn van de ontwikkeling van een compleet gebied. Dan moeten wel de juiste partijen bij elkaar gebracht worden.

Uitgelicht