Lange afstand Fiets- Waterlinieroute in ontwikkeling

(29 maart 2021)

Op initiatief van het Fietsplatform Nederland werkt de provincie Noord-Holland samen met de provincies Utrecht, Gelderland en Brabant aan de ontwikkeling van een langeafstandsfietsroute langs unieke verdedigingslinies: de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het westelijk deel van de Zuiderwaterlinie.

Hiermee krijgt het fietstoerisme rondom dit iconisch erfgoed zowel in Nederland als internationaal een sterke impuls. Deze route verankert in Noord-Holland het verhaal van het watermanagement de verdedigingswerken en het omliggende strategisch landschap van het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit verhaal vormt de grondslag voor interessante plaatsen langs de route en is een leidraad voor communicatie en productontwikkeling.
 
Op dit moment wordt gewerkt aan de bebording, de website en een routeboekje voor de route.
De betrokken partijen streven er naar de LF Waterliniefietsroute op de digitale fiets- en wandelbeurs van 23 en 24 april aan te kondigen en in mei / juni feestelijk te openen.

SvA Fietsen Fort St Aagtendijk

 


 

Uitgelicht