UNESCO nominatie

(09 december 2020)

In januari 2019 is bij UNESCO in Parijs het nominatiedossier “Hollandse Waterlinies” ingediend. Met dit dossier hoopt de Nieuwe Hollandse Waterlinie de werelderfgoedstatus te verkrijgen als uitbreiding op de werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam.

Inmiddels zijn de meeste stappen om deze werelderfgoedstatus te verkrijgen doorlopen. 
Er is een succesvolle technisch evaluatiemissie naar het waterliniegebied geweest en de vragen van ICOMOS zijn zowel schriftelijk als mondeling in Parijs uitgebreid beantwoord. 

Niet onvermeld mag blijven dat ook de uitkomsten van de impactanalyse geen aanleiding is geweest voor het kabinet om het nominatiedossier terug te trekken. Dit was vanuit het kabinet een extra interne tussenstap in het nominatieproces.

nominatie Unesco

De vier Provinciale Staten van de vier betrokken provincies (Utrecht, Gelderland , Noord-Brabant en Noord-Holland) stelde de gemeenschappelijke regeling vast die van kracht wordt wanneer de werelderfgoedstatus is verkregen. Deze regeling vormt het fundament waarop de  bescherming, het behouden en het verder uitdragen van het werelderfgoed verder gestalte krijgt.

De voorlaatste stap in het lange nominatietraject is het openbaar maken van het ICOMOS advies zes weken voor de 44ste werelderfgoed conferentie in China. Vanwege de Coronacrisis ging deze conferentie niet door. Daardoor is het ICOMOS-advies nu nog niet openbaar. 
De 44ste werelderfgoed conferentie is uitgesteld tot de zomer van 2021. De verwachting is dat half mei van 2021 het ICOMOS-advies over de voorgestelde uitbreiding van het werelderfgoed openbaar wordt. Uit dit advies blijkt of inschrijving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het werelderfgoed register mogelijk is.
 

Uitgelicht